© Joris Herregods

Docent stelt nieuw ‘gebarenverhaal’ voor: “Ook dove kinderen horen graag verhaaltjes”

Kristof De Weerdt, docent Vlaamse Gebarentaal aan de Antwerpse Faculteit Letteren van de Universiteit Leuven, heeft een nieuw gebarentaalboek klaar voor dove kinderen. Dit digitale boekje is uniek in zijn soort.

Kristof De Weerdt doceert Vlaamse Gebarentaal aan studenten Toegepaste Taalkunde aan de Campus Sint-Andries van de Universiteit Leuven in Antwerpen. Hij is zelf doof en hoopt met gebarentaalverhalen de taalvaardigheid van dove kinderen te stimuleren. ‘De mier en het ijsje’ is zijn derde gebarentaalboek.

kARIN VANHEUSDEN

Het principe van een gebarentaalboek is simpel. Dove kinderen kunnen het verhaal op hun tablet volgen aan de hand van de illustraties en de gebaren die erbij worden gemaakt. Het verhaal wordt tegelijkertijd in het Nederlands voorgelezen.

Een verhaaltje voor het slapengaan, is goed voor de emotionele ontwikkeling van een kind, maar zeker ook voor de taalgevoeligheid.

“Met de gebarenverhalen hoop ik ook het niveau van de gebarentaal van dove kinderen, en hun ouders, op te krikken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een laag gebarentaalniveau ook een laag niveau Nederlands hebben, en later moeilijker vreemde talen zullen leren. Tegenwoordig lopen de meeste dove kinderen school in het regulier onderwijs, met hulp van een doventolk. Daarom is het erg belangrijk dat gebarentaal hen van jongs af wordt aangeleerd.”

De mier en het ijsje, 6,99 euro, www.piramime.be

Vastgoed

Jobs in de regio