800 mensen houden Critical Mass Bike Ride

Print
Antwerpen -

De Voetgangersbeweging, de Fietsersbond en de deelnemers aan de Critical Mass Bike Ride ondertekenden vrijdagnamiddag het Manifesto van de actieve en sociale weggebruiker. Erna trokken ze met honderden de stad in voor de Critical Mass Bike Ride.

In het manifesto vragen ze meer aandacht voor onder meer infrastructuur op maat van de voetgangers en de fietsers. Dit is een reactie op de Meer Veilig Verkeer-campagne van de stad Antwerpen.

De tien punten in het manifesto zijn:

1. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. De enige aanvaardbare ambitie is nul doden en gewonden op onze wegen.

2. Een moderne stad maakt duidelijke mobiliteitskeuzes. Een sociale, leefbare stad kiest daarbij in de eerste plaats voor een infrastructuur op maat van voetgangers en fietsers, met mooie (groene) rustvoorziening, goede verlichting en slimme, comfortabele en veilige voet- en fietspaden.

3. Participatie is cruciaal voor een echt draagvlak voor beleidskeuzes. Actieve weggebruikers hebben een betere voeling met wat wel of niet werkt, ze moeten écht geraadpleegd worden.

4. Een slimme wegcode is gericht op veiligheid en comfort. De verkeerswetgeving moet afgestemd zijn op het gedrag van fietsers en voetgangers, niet omgekeerd.

5. Fietsers en voetgangers geven zuurstof aan de lokale economie. Winkeliers en actieve weggebruikers zijn partners die samen een aantrekkelijke en sociale stad maken.

6. Fietsers en wandelaars zijn gezonder en kosten daardoor minder aan de gezondheidszorg. Hoe meer actieve weggebruikers, hoe (financieel) gezonder de stad. Hoe gezonder de stad, hoe meer actieve weggebruikers.

7. Steden vormen het klimaat en dragen er ook de gevolgen van. Fossiele brandstoffen hebben daarin geen plaats, er moet volop ingezet worden op hoogdringende alternatieven.

8. Enkel wanneer het mobiliteitsnetwerk van begin tot einde een aangenaam en efficiënt alternatief biedt, ook voor minder mobiele mensen, zal er massaal voor gekozen worden. Een goed en kostefficiënt mobiliteitsplan voorziet een naadloze aansluiting tussen voet-, fiets- en openbaar vervoer op elk moment van de dag.

9. Een verkeersbeleid dat niet gebaseerd is op feiten is inefficiënt. Het belangrijkste feit is dat het menselijke lichaam bijzonder kwetsbaar is voor zware en snel bewegende voertuigen. Elk deugdzaam verkeersbeleid moet hierop zijn gebaseerd.

10. Een comfortabele, competitievrije voetgangersinfrastructuur is essentieel voor heel wat senioren, rolstoelers, blinden en slechtzienden, kinderen, etc. Een integer mobiliteitsbeleid geeft voluit kansen aan de minder mobiele stadsbewoner.

Na de ondertekening van dit Manifesto verbroederden de voetgangers en de fietsers door letterlijk in elkaars armen te vallen onder de luifel van het Theaterplein in Antwerpen. Daarna vertrok de Critical Mass Bike Ride de stad in (zie video onder). Volgens de organisatie waren ze in totaal met achthonderd, de politie houdt het op zeshonderd. Op de Grote Markt stopten de fietsers om het Manifesto te overhandigen aan de burgemeester.

Al jaren vindt elke laatste vrijdag van de maand een Critical Mass Bike Ride plaats in Antwerpen.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio