Ghequière weigert benoeming tot burgemeester Linkebeek

Yves Ghequière (rechts) zal Damien Thiéry niet opvolgen. Foto: ssj

Ghequière weigert benoeming tot burgemeester Linkebeek

Print
Linkebeek -

Yves Ghequière heeft maandagavond, na overleg binnen de Franstalige meerderheidsfractie van Linkebeek, beslist om niet in te gaan op de vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans om hem te benoemen als burgemeester van die faciliteitengemeente. Homans had gehoopt met deze benoeming een einde te maken aan de vaudeville die ontstaan was, nadat ze begin 2013 de burgemeestersvoordracht Damien Thiéry weigerde wegens overtredingen van de taalwetten.

‘Ik had het kabinet-Homans eerder al gemeld dat mijn benoeming vanuit democratisch standpunt geen goede zaak zou zijn. Een grote meerderheid van de Linkebeekse bevolking heeft in 2012 uiting gegeven aan haar wil dat Damien Thiéry burgemeester zou worden. Wij verstaan niet waarom de situatie waarin Linkebeek sinds 2007 verkeert, met Thiéry als waarnemend burgemeester, niet tot 2018 kan duren. Bij de verkiezingen van 2018 zijn we bereid om de nieuwe taalregeling na te leven die de Raad van State heeft opgelegd met betrekking tot de oproepingsbrieven en is het probleem van de baan’, aldus Ghequière.

In een mededeling wijst de Franstalige meerderheidsgroep, die 13 van de 15 Linkebeekse gemeenteraadsleden vertegenwoordigt, dat maandagavond unaniem beslist werd de benoeming van Ghequière af te wijzen ‘omdat deze agressieve daad geen enkele democratische basis heeft’. Volgens de Franstaligen heeft ‘de poging van Homans om de groep te verdelen’ niet gewerkt en zal ook in de toekomst geen enkel raadslid ingaan op een dergelijk benoemingsbesluit.

De Franstaligen waarschuwen Homans ook dat ze niet haar toevlucht moet nemen tot de benoeming van een niet-legitieme burgemeester van buiten de gemeenteraad en dat ze alle juridische middelen zullen uitputten om dat te verhinderen. Dat zou de gemeente immers onbestuurbaar maken, klinkt het.

Liesbeth Homans reageert ontgoocheld op de beslissing van Ghequière. Ze bestempelt die beslissing als ‘een gemiste kans’ en stelt ‘zich te zullen beraden over verder te nemen stappen’.

.

Nu in het nieuws