© BELGA

Rik Torfs: “Samenleving heeft morele plicht om vluchtelingen op te vangen”

Tijdens zijn openingstoespraak van het academiejaar aan de KU Leuven heeft rector Rik Torfs maandag gezegd dat de samenleving de morele plicht heeft om de in nood verkerende vluchtelingen vandaag opvang te bieden. Hij wees in dit verband ook op de inspanningen die de KU Leuven al doet. Wat de aanpak op lange termijn van deze problematiek betreft, stelde hij dat het perfect mogelijk is een heel aantal vluchtelingen in ons land te integreren.

“Mogen wij, moreel gezien, mensen die in acute nood verkeren, aan hun lot overlaten? Het antwoord daarop is ondubbelzinnig neen. Vandaag past solidariteit en hulp”, aldus Torfs. De KU Leuven maakt momenteel in het leegstaand klooster van de Kartuizerij een tiental plaatsen vrij voor minderjarige asielzoekers. Daarnaast wordt plaats voorzien in residenties voor studenten met vluchtelingenstatus en hulp geboden bij de erkenning van buitenlandse diploma’s. “Verder willen we onder meer onderzoeksprojecten inventariseren waarin ervaringen en deskundigheid van vluchtelingen positief wordt benut”, aldus Torfs.

Integratie

Wat de aanpak op lange termijn betreft hekelde Torfs zowel de linkse benadering die doet alsof er helemaal geen probleem is, als de rechtse kritiek dat het onoplosbaar is. “We moeten eerlijk zijn en toegeven dat vluchtelingen in eerste instantie geld kosten. Daarnaast hoeven we helemaal niet te kiezen tussen het behoud van onze welvaartsstaat en de integratie van vluchtelingen. Het is perfect mogelijk een heel aantal vluchtelingen in ons land te integreren. Als persoon. Niet enkel als arbeidskracht om onze economische motor weer op gang te trekken. We kunnen er ook zelf als mens rijker van worden”, aldus Torfs.

De KU Leuven biedt volgens Torfs de samenleving “een helpende hand om crisissen zoals het vluchtelingenprobleem mee op te lossen, en als we daar niet meteen in slagen, om hen leefbaar te houden”. “Er zijn grenzen aan de solidariteit die mensen kunnen opbrengen, maar wij kunnen hen helpen om die grenzen te verleggen. Door de juiste analyses te maken. Door ook lastige vragen te stellen. Door het denken te blijven koesteren als emoties dreigen te overheersen, willen wij een lichtbaken voor onze samenleving zijn”, aldus Torfs.

Rik Torfs kreeg al uit verschillende hoeken bijval voor zijn pleidooi:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Torfs: “Het is niét zo dat 10.000 vluchtelingen onze sociale zekerheid ontwrichten”

© BELGA

© Jimmy Kets

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Rector Rik Torfs van de KU Leuven zal het vandaag tijdens zijn toespraak bij de start van het academiejaar uitsluitend hebben over de vluchtelingen. “Dit is iets van een grotere ampleur (omvang, red.), het is meer dan bijvoorbeeld een tax shift.” Torfs heeft nochtans ook groot nieuws over de KU Leuven, maar toch wil hij het daar in zijn toespraak niet over hebben.

“Universiteiten moeten spreken over belangrijke maatschappelijke problemen”, zegt Torfs maandagmorgen op Radio 1. “De vluchtelingencrisis stelt ons voor belangrijke vragen. Hoe solidair willen we zijn?”

“We mogen niet zwichten voor valse dilemma’s”, zegt Torfs. “Het is helemaal niet zo dat we de welvaartsstaat in gevaar brengen door 10.000 vluchtelingen op te vangen.”

De rector spreekt hier vandaag verder over tijdens zijn openingsrede van het academiejaar. De rector wil zijn universiteit ook een andere koers laten varen in de race naar publicaties.

Publicatiedruk verminderen

De KU Leuven neemt stappen om de publicatiedruk te verminderen. Eerder werd al duidelijk dat voortaan niet de volledige lijst met publicaties, maar de vijf beste een grotere rol spelen bij bevorderingen en sollicitaties. Verder wil de Leuvense universiteit vanaf het academiejaar 2016-2017 het voorbeeld van de Harvard Business School volgen en een biosketch invoeren, een essay over het belang van hun werk.

Vastgoed

Jobs in de regio