76 Irakezen keren vrijwillig terug naar hun land

Foto: Photo News

76 Irakezen keren vrijwillig terug naar hun land

Print

76 Irakezen hebben er vrijwillig voor gekozen om naar hun land terug te keren. 45 Irakezen nemen vrijdag al het vliegtuig terug naar hun thuisland en volgende week woensdag volgen er nog 31 andere. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) via Twitter laten weten.

Afgelopen zondag maakte Francken bekend dat asielzoekers uit Irak voorlopig geen asiel meer kunnen aanvragen in ons land. Omdat het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) voor onbepaalde tijd asielaanvragen van jonge mannen uit Bagdad heeft bevroren omdat hun verhaal ongeloofwaardig klonk, lijken de vluchtelingen te denken dat hun asielaanvraag geen schijn van kans meer maakt.

Het CGVS stelde vast dat veel asielzoekers uit Bagdad, bijna allemaal jonge mannen, gelijkaardige verhalen vertelden en wil nu eerst onderzoeken wat er precies aan de hand is voor de aanvragen weer behandeld worden.

Omdat de situatie in Bagdad ook verandert en het volgens het CGVS niet langer zo is dat iedereen die naar daar terugkeert daadwerkelijk een risico loopt, wil het Commissariaat-Generaal onderzoeken of iedereen uit de streek per definitie de status van subsidiaire bescherming moet krijgen.

Tot er daarover een besluit is, geldt er een beslissingsstop voor personen afkomstig uit Bagdad en de omliggende districten.