75 CEO’s willen actieve rol spelen in strijd tegen klimaatverandering

Print

Vijfenzeventig directeurs van bedrijven, middenveldorganisaties en universiteiten willen een actieve rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze sporen de Belgische delegatie voor de VN-klimaattop in Parijs (COP21) aan om een ambitieuze klimaatovereenkomst te stimuleren. Dat blijkt uit een open brief die ze tekenden via het Belgische duurzaamheidsnetwerk ‘The Shift’.

'We vinden dat we de verantwoordelijkheid dragen om actief mee te werken aan de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en om de leiding te nemen in de overgang naar en koolstofarme, klimaatbestendige economie', schrijven de CEO’s, die zich ambassadeurs voor klimaatactie noemen. Onder hen grote spelers zoals Solvay, Eneco, Bpost, Alpro, Unilever, Janssen Pharmaceutica of Sodexo, maar ook organisaties zoals Bond Beter Leefmilieu en onderwijsinstellingen als Vlerick, Antwerp Management School of Université de Namur.

Om dat te realiseren, willen de CEO’s niet enkel klimaatoplossingen en -innovaties binnen hun eigen activiteiten en beleid, maar reiken ze ook de hand aan Belgische overheden om samen concrete acties op touw te zetten en andere wereldleiders en bedrijven te overtuigen van een ambitieus klimaatakkoord. En dat is een akkoord dat ervoor zorgt dat de temperatuur op aarde met minder dan 2 graden Celsius stijgt tegen 2100, klinkt het duidelijk aan het adres van de Belgische ministers.

Ze willen voorts nog dat het Parijs-akkoord een signaal is dat onze globale economie sneller moet evolueren naar een koolstofarme economie, aangedreven door hernieuwbare energie. Ook willen ze dat in de Franse hoofdstad de basis gelegd wordt voor de integratie van een systeem voor CO2-heffingen in de landen met de grootste uitstoot, en tegelijk een uitdoven van alle bestaande CO2-subsidies. Tot slot moet ons land volgens hen jaarlijks bijdragen tot het Green Climate Fund, in overeenstemming met het Kopenhagen-akkoord.

.

Nu in het nieuws