Volgende week verkeersweek: inbreuk = boete

De Lokale PolitieZone Rupel gaat volgende week extra streng optreden tegen verkeersinbreuken. Er wordt streng geverbaliseerd op ergernissen die de politie van bewoners binnenkrijgt.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar vorige week, houdt de politie preventieve acties waarbij ze mensen op hun verkeersgedrag aanspreekt en waar nodig een woordje uitleg geeft waarom het anders moet. De komende week volgen er effectieve controles en volgen boetes indien nodig.

"We willen prioritair ingrijpen op die situaties die de veiligheid van de verschillende weggebruikers verhoogd. Daarnaast zijn er ook verkeersinbreuken die de veiligheid van mensen niet direct in gevaar brengt, maar die toch frustratie of ergernis van omwonenden opwekken", legt Joris Van Camp, communicatieambtenaar uit. Om die frustraties toch voor een deel weg te nemen, volgt opnieuw een 'verkeersweek'. Voorbeelden voor deze verkeersacties zijn te dicht op een hoek van een straat parkeren, aanhangwagens die op eenzelfde plaats blijven staan, richtingaanwijzers niet gebruiken en het gebruik van de arm door fietsers, parkeren tegen de rijrichting in en/of parkeren daar waar de rijbaan met wegmarkering in twee is gedeeld.

Tevens doet de Lokale PolitieZone Rupel een oproep aan de inwoners van de Rupelstreek om voorbijgestreefde verkeerssignalisatie te melden via verkeer@politiezonerupel.be.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio