Gaat Turnhout veranderen in ‘Oud-Turbeerselaar’?

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar zullen voorlopig niet fuseren. Foto: gva

Gaat Turnhout veranderen in ‘Oud-Turbeerselaar’?

Print
Turnhout -

De Vlaamse regering wil fusies van gemeenten in de hand werken. Toch neemt Turnhout, dat in 1976 de fusie met omliggende gemeenten miste, voorlopig geen initiatief.

Op de droomdag van Vormingplus Kempen was er al een naam voor een fusiegemeente: Oud-Turbeerselaar. Maar dat was een droom, want hoewel in Turnhout geregeld wordt gesakkerd over de gemiste fusie, lijkt een gesprek met de omliggende gemeentebesturen over een fusie niet aan de orde. Zelfs niet als een vrijwillige fusie financieel wordt ondersteund.

Raadslid Paul Meeus (Vlaams Belang) legde burgemeester Eric Vos (TIM) op de rooster. “Wat zijn de voor- en nadelen van een fusie voor de stad?” Maar Vos ontweek de vraag: “In de conceptnota van minister Liesbeth Homans (N-VA) gaat de regering uit van schaalvergroting, maar dat kan ook door zonewerking.”

Zonale werking

Vos verwijst naar de politie- en brandweerzones, die ondertussen bovengemeentelijk zijn georganiseerd. Maar ook naar de stadsregio die Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse omvat. “Binnen die stadsregio zetten we belangrijke stappen om de gezamenlijke bestuurskracht te vergroten. Ons gezamenlijk zorgstrategisch plan is uniek in Vlaanderen.”

De vier gemeenten uit de stadsregio zijn op elkaar aangewezen, beseft ook Eric Vos. De bebouwing is quasi aaneengesloten. “We hebben al een zekere traditie van samenwerking”, zegt Eric Vos. “We zetten in op bovengemeentelijke samenwerking om de centrumfunctie van de stad te versterken en we hebben dit jaar nog een studiebezoek aan de Drechtse Steden, een samenwerkingsverband rond Dordrecht, gebracht. Het zou goed zijn dat de Vlaamse regering niet alleen de gemeenten die vrijwillig een fusie aangaan, maar ook stadsregio’s financieel zou steunen.”

Geen fusie

Paul Meeus vraagt zich af of de stadsregio niet een excuus is om niet te moeten overgaan tot een fusie: “We hebben ons best gedaan, want we hebben eens samengezeten en we hebben een akkoordje gesloten. Kan je geen structureel overleg tussen die vier gemeenten organiseren, al is het alleen al maar om na te gaan of ze in Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout een fusie zien zitten?”

“In de stadsregio zijn we belangrijke stappen voor een nauwere samenwerking aan het zetten”, houdt Eric Vos vol. De vraag of een fusie in Turnhout wel of niet aan de orde is, ontwijkt de Turnhoutse burgemeester. “We bespreken in welke mate we kunnen en moeten samenwerken.”

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio