Grootste oester ter wereld aangetroffen in het Zwin

In het Zwin is de naar alle waarschijnlijkheid grootste oesterschelp ooit aangetroffen. Het gaat om een exemplaar van 38 cm lang en mogelijk 25 jaar oud. Dat is 2,5 cm groter dan het laatst bekende wereldrecord. In afwachting van de officiële bevestiging door het Guinness World Records boek is het exemplaar vanaf 1 september te bezichtigen in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke, waar het wordt opgenomen in de tijdelijke expo “Oesterpassie”.

De schelp werd op 26 augustus gevonden door de familie Lechat uit Luxemburg. De vinders beseften dat het een uitzonderlijke vondst was en namen meteen contact op met het Natuurcentrum van het Zwin en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dat laatste bevestigde dat het om een uitzonderlijk groot exemplaar van de Japanse oester ging.

De Japanse oester werd in de jaren 60 vanuit het Verre Oosten ingevoerd in Nederland. De kweek van de autochtone Europese platte oester had het immers moeilijk na de strenge winter van 1963. Om aan de marktvraag te voldoen werd geëxperimenteerd met diverse uitheemse soorten, waarvan de Japanse oester de meest succesvolle bleek. Intussen neemt de Japanse oester of ‘creuse’, vaak ook onder de marktnamen Bretoense of Zeeuwse oester, zowat 95 pct van de marktvraag voor haar rekening.

“De gevonden schelp is een stuk groter dan de grootste exemplaren bekend van onze contreien, en kan -op basis van de groeiringen- geschat worden op een leeftijd van wel 25 jaar. Dit komt wonderwel overeen met de periode van vestiging aan onze kust. We hebben hier met andere woorden te doen met een echte ‘oma-oester’“, aldus Jan Seys, marien bioloog en woordvoerder van het VLIZ. Normaal gezien worden Japanse oesters in onze contreien slechts 8 à 15 cm groot.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio