© Photo News

“Door zo kort door de bocht te gaan, oogst De Wever wat hij gezaaid heeft: emotionele uithalen en keiharde afwijzingen”

Bart De Wever is door zijn uitspraken in Terzake woensdagavond weer eens in het middelpunt van een politieke storm terechtgekomen. Om onze sociale zekerheid op de been te houden, moet er misschien wel een apart sociaal statuut komen voor erkende asielzoekers, meende de partijvoorzitter van de N-VA. Het kan volgens hem niet dat mensen die hier pas zijn aangekomen precies hetzelfde krijgen als mensen die hun hele leven hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid.

Kris Vanmarsenille

Hoe dat speciaal statuut er moet uitzien, liet De Wever in het midden. Krijgen erkende vluchtelingen dan minder kindergeld? Een lager leefloon? Worden ze alleen geholpen zo lang de oorlog in hun land duurt? En hoe weten we dan wanneer de situatie veilig genoeg is om ze te laten terugkeren? Kan en mag zo’n tijdelijk statuut eigenlijk wel volgens de Conventie van Genève? Nee, dat mag niet, zo blijkt, maar daar ging De Wever vlotjes over. Wel suggereerde hij dat erkende vluchtelingen meestal gemakkelijker een sociale woning krijgen dan andere mensen omdat ze dakloos zijn. Dat laatste klopt niet, zegt het kabinet van Liesbeth Homans in deze krant. De Wever heeft zich ter voorbereiding van dit interview duidelijk niet beziggehouden met details. Hij heeft zich beperkt tot enkele provocerende uitspraken.

En dat is jammer. Een degelijk uitgewerkt en evenwichtig voorstel over hoe we de volgende jaren omgaan met al die tienduizenden nieuwe inwoners van ons land, had tot een interessante en vruchtbare discussie kunnen leiden. Een discussie die we heel dringend moeten voeren trouwens. Op dat vlak heeft De Wever gelijk. We staan voor enorme uitdagingen en we zullen de juiste dingen moeten doen om onze welvaart op peil te houden.

Maar door zo kort door de bocht te gaan, oogst De Wever wat hij gezaaid heeft: emotionele uithalen, keiharde afwijzingen en de suggestie dat hij deze uitspraken alleen maar doet om zijn rechtse achterban te paaien, zoals Dave Sinardet in deze krant beweert. Dat is de rol die een partijvoorzitter moet spelen, maar van de voorzitter van de grootste partij van het land en van de burgemeester van de meest diverse stad van het land, mag je misschien ook meer verwachten.

Laten we deze demarche dus beschouwen als een valse start en de discussie op een rustige manier opnieuw beginnen. Hoe kunnen we al die vluchtelingen een plaats geven in onze samenleving zonder onze sociale zekerheid in gevaar te brengen en zonder mensen te frustreren? Het is een enorme uitdaging, want met het aantal vluchtelingen groeien de frustratie en de angst bij de bevolking. Politici mogen die frustratie niet negeren, maar met provoceren en halve waarheden verkopen gaan we ze zeker niet wegnemen. Wel met een transparant en vooruitziend beleid, dat door zo veel mogelijk mensen en instanties gesteund wordt.

MEER OVER Ons standpunt