© Photo News

46 politici vergeten vermogen aan te geven

Het Belgisch Staatsblad publiceerde vrijdag een lijst met 46 politici en hoge ambtenaren die dit jaar zijn vergeten hun vermogen aan te geven bij het Rekenhof.

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren moeten elk jaar een overzicht geven van hun mandaten en onder gesloten omslag hun vermogen aangeven bij het Rekenhof. Dit om belangenvermenging tegen te gaan.

Dit jaar vergaten 46 politici om die aangifte te doen. Onder hen veelal lokale politici en enkele voormalige parlementsleden zoals Tanguy Veys (Vlaams Belang), Minneke De Ridder (N-VA), Jurgen Verstrepen (ex-LDD) en Katia della Faille (Open VLD). Dat blijkt uit een lijst die vrijdag in het Belgisch Staatsblad is verschenen en die in De Tijd staat.

Verder vergaten 202 politici hun mandatenlijst in te dienen. Ook hier gaat het grotendeels over lokale politici en geen nationale mandatarissen. Vaak hebben parlementsleden nog een betaald mandaat erbij. Zo is kamervoorzitter Siegried Bracke (N-VA) ook lid van de adviesraad van Telenet en lid van het bestuurscollege van de Universiteit Gent. Kamerlid Patricia Ceysens (Open VLD) is ook bestuurder bij ThromboGenics en bij het Instituut voor Radio Elementen IRE. Ook Vlaams parlementslid Rik Daems houdt er nog een reeks betaalde mandaten op na.

In principe riskeren politici die hun mandatenlijst of vermogensaangifte niet indienen een strafrechtelijke vervolging door het parket. Voor elke nalatigheid kan een geldboete worden geëist van 600 tot 6.000 euro. Maar in de praktijk worden bitter weinig zondaars vervolgd of beboet.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER