Eurogroep buigt zich vrijdag over Grieks akkoord

De Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos. Foto: EPA

Eurogroep buigt zich vrijdag over Grieks akkoord

Print

De eurogroep, de vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone, komt vrijdag bijeen om zich uit te spreken over het technisch akkoord dat Griekenland bereikt heeft met zijn geldschieters.

De woordvoerder van eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem heeft dat bekendgemaakt op Twitter.

Als de eurogroep het licht op groen zet, is het aan de Duitse Bundestag en enkele andere nationale parlementen om het akkoord goed te keuren. Dat wordt geen eenvoudige klus.

Vanuit Berlijn komen verschillende signalen. Een woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel zei vandaag dat het akkoord een stap in de goede richting is, maar nog verder bestudeerd moet worden.

Maar volgens de Duitse krant Bild zou Berlijn van oordeel zijn dat het akkoord ontoereikend is. Het zou zich onder meer vragen stellen over de rol van het IMF, de houdbaarheid van de Griekse schuldenberg en de (nog vage) privatiseringsplannen.

Uitgelekt

Het akkoord tussen Athene en de onderhandelaars van het IMF, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het noodfonds ESM is een technische opvolging van het princiepsakkoord dat in juli op de eurotop werd bereikt. Daar werd beslist om onderhandelingen aan te knopen over een nieuw hulpprogramma voor drie jaar, ter waarde van ongeveer 86 miljard euro. Het akkoord kon toen een dreigende Grexit voorkomen.

De tekst van het ‘Memorandum of Understanding’ is intussen uitgelekt. Daaruit blijkt dat de geldschieters een grote mate van toezicht blijven behouden en dat de Griekse overheid een zeer strikt begrotingspad moet volgen. Zonder nieuwe maatregelen zou het primair begrotingstekort eind dit jaar 1,5 procent bedragen, maar er wordt van Athene verwacht dat het tekort niet meer dan 0,25 procent bedraagt.

Vanaf 2016 zou er een primair overschot moeten worden geboekt (de totale som die de Griekse overheid overhoudt na alle uitgaven, de interesten op overheidsschuld niet meegerekend). In 2016 wordt gestreefd naar 0,5 procent, in 2017 wordt dat 1,75 procent en in 2018 3,5 procent.

‘Prior actions’

Tegen 20 augustus zou Griekenland een eerste schijf financiële steun moeten krijgen. Dan moet het immers een grote schuldaflossing doen bij de ECB. Maar nog vóór er geld wordt gestort in de Griekse kas, worden enkele ‘prior actions’ gevraagd. Het gaat onder meer om het optrekken van de ‘solidariteitsbelasting’ van 4 naar 6 procent voor wie tussen 50.000 en 100.000 euro per jaar verdient en het schrappen van een belastingvermindering voor landbouwers die nu brandstofsubidies krijgen.

Wellicht stemt het Griekse parlement donderdagnacht over het akkoord en de nieuwe batterij maatregelen. Op de eerste pagina van het akkoord staat in drukletters dat het aan de Griekse autoriteiten is om van de ‘hervormingsagenda’ een succes te maken, maar ook dat ‘de herstelstrategie rekening houdt met de nood aan sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid, zowel binnen als tussen generaties’.

Nu in het nieuws