© GVA

UA: “Kunstmatige dijken zorgen net voor meer overstromingen”

Dijken zijn doorgaans efficiënt tegen overstromingen, maar op lange termijn vergroten ze net het overstromingsrisico. Overstromende wetlands bieden de beste bescherming, klinkt het donderdag aan de UAntwerpen. Onderzoek daarover verschijnt in het wetenschappelijke toptijdschrift Science.

Wereldsteden in rivierdelta’s zoals Londen, New York en Shanghai, maar ook Nederland en België zijn erg kwetsbaar voor overstromingen door een stijging van de zeespiegel en orkanen. Dijken en dammen bieden op korte termijn wel bescherming, maar ze verstoren natuurlijke processen in delta’s, zoals de afzetting van slib en zand.

“Dat leidt op langere termijn tot een daling van het land en lokaal tot een versnelde verhoging van de zeespiegel”, zegt Stijn Temmerman, fysisch geograaf (UAntwerpen), die samen met een Amerikaanse collega onderzoek deed. “In de Vlaamse Schelde is het waterniveau sinds 1930 tot 130 centimeter gestegen, vijfmaal zo snel als aan de kust”, klinkt het. De wetenschappers bestempelen onder meer de Mississippidelta en die van de Rijn, Maas en Schelde als grootste risicozones ter wereld.

Natuurlijke wetlands, met schorren en mangrovebossen kunnen echter soelaas bieden. “Hun herstel is erg belangrijk. Er kan immers veel water worden opgeslagen. Ze houden ook zand en slib vast, waardoor het land op natuurlijke wijze hoger komt te liggen en dus meer kans maakt om de stijging van de zeespiegel het hoofd te kunnen bieden”, vervolgt Timmermans. Wetlands zouden ook kostenefficiënter zijn dan de bouw van dammen en dijken, zeker wanneer de energiekost in de toekomst toeneemt.

De onderzoekers wijzen op de Mississippidelta, waar 500.000 hectare wetlands rondom New Orleans worden hersteld als bescherming tegen de zeespiegelstijging en zware stormen. In de Lage Landen gebeurt het “op veel kleinere schaal”, aldus de onderzoekers.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio