© svh

© Stad Mechelen

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Mechelaars zijn trots op hun monumenten

De Mechelaars hechten veel belang aan het historisch erfgoed in hun stad, en ze weten hun thuis daar ook beter door te waarderen. Dat blijkt uit de resultaten van een Europees onderzoeksproject waar twee Leuvense studenten aan hebben gewerkt.

Sven Van Haezendonck

Naast de economische return dankzij het toenemende toerisme zorgen monumenten ook voor een hoger welbevinden bij de bevolking. Clara Thys en Emma Schiltz voerden voor hun proefschrift een onderzoek uit naar de socio-economische impact van historisch erfgoed.

Nieuw imago

Voor hun onderzoek hebben ze een enquête gedaan waar 456 Mechelaars aan hebben deelgenomen. Zo vindt 84 procent dat zijn stad de afgelopen tien jaar een nieuw imago heeft gekregen. En opvallend, erfgoedprojecten schuiven ze daarbij naar voor als een van de meest bepalende factoren. 71 procent van de ondervraagde burgers bevestigde dat monumenten bijdragen aan hun identiteitsgevoel als Mechelaar, en 70 procent is er zelfs van overtuigd dat historisch patrimonium een gunstige invloed heeft op de leefkwaliteit in de stad.

Die vaststellingen klinken schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld) als muziek in de oren. “Erfgoed heeft geen oubollig imago meer. We willen de cultuurhistorische rijkdom die Mechelen heeft bewaren op een positieve manier, zodat we mee het uitzicht van onze stad op een vooruitstrevende manier bepalen”, zegt ze.

Hanswijk niet afbreken

In de hypothetische situatie dat de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek zou vervangen worden door een ander gebouw, zou de meerderheid behoud verkiezen. Zo verkiest 74 procent de kerk als monument boven de komst van een park, een shoppingcenter, een sporthal of zelfs een voetbalstadion op die plek. 97 procent van de respodenten vindt ook dat wij erfgoed moeten bewaren en 95 procent meent dat erfgoed een bijdrage levert op educatief vlak.

“Onze inspanningen en investeringen rond monumentenzorg blijken een impact te hebben op de positieve beleving van de Mechelaar over het erfgoed in onze stad. Het onderzoek toont aan dat de Mechelaars trots zijn op hun historische stad, en dat ze de zorg voor ons erfgoed appreciëren”, stelt schepen Geypen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners