© Photo News

Toch nog groenestroomcertificaten voor recent geplaatste zonnepanelen

Wie recent zonnepanelen plaatste, krijgt in de meeste gevallen toch nog groenestroomcertificaten. Dat is eigenlijk zo voor alle kleine PV-installaties die in dienst genomen zijn vóór 14 juni 2015. Zo blijkt althans uit een berekening van het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) in de nieuwsbrief van de Vlaamse energieregulator VREG.

Alles heeft te maken met een ingewikkelde berekening (bandingfactor) waarin onder meer gekeken wordt naar de investeringskosten, afschrijfperiode, elektriciteitsprijs, rendement,... Voor kleine installaties kwam die berekening lange tijd neer op een stopzetting van de ondersteuning. Het aantal kWh dat moest geleverd worden voor één certificaat was onhaalbaar, waardoor er ipso facto geen ondersteuning meer was. Dit systeem is in voege sinds 1 januari 2013.

Voormalig minister Freya Van den Bossche had begin 2014 een stopzetting van de groenestroomcertificaten voor PV-installaties aangekondigd. Wie in 2013 zonnepanelen had laten installeren, zou vanaf 1 februari 2014 geen subsidies meer krijgen. Door het systeem van de bandingfactor was dat echter een tijdelijke stopzetting. Huidig minister van Energie, Annemie Turtelboom, kondigde begin 2015 de ‘definitieve’ afschaffing van de steun voor zonnepaneleninstallaties (kleiner of gelijk aan 10 kW) aan.

Uit een berekening van het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) blijkt echter dat ook heel recente installaties (kleiner of gelijk aan 10 kW) nog altijd in aanmerking komen voor ondersteuning via certificaten. Intussen zijn er immers enkele parameters gewijzigd. Uit de berekening blijkt dat voor installaties die in dienst zijn genomen in 2013 1.222 kWh nodig is voor één certificaat. Voor installaties van de eerste helft van 2014 was en blijft 1.328 kWh nodig en voor de installaties uit de tweede helft van 2014 is voortaan 1.610 kWh nodig (voorheen was dat 1.643 kWh).

“Installaties kleiner of gelijk aan 10 kW in dienst genomen tussen 1 januari 2015 en uiterlijk 13 juni 2015 ontvingen tot nu toe geen groenestroomcertificaten. Door de nieuwe bandingfactor krijgen zij er nu wel: zij krijgen één certificaat voor elke geproduceerde 2.232 kWh vanaf productiedatum 23 augustus 2015”, luidt het in de VREG-nieuwsbrief. Een belangrijke voorwaarde is dat er een gekeurde productiemeter moet geplaatst zijn. Is die er niet, dan is er geen recht op groenestroomcertificaten. Die kan nog altijd geplaatst en gekeurd worden. De steun start vanaf de datum van de keuring.

Alleen wie sinds 14 juni 2015 een PV-installatie in dienst heeft genomen, krijgt helemaal geen certificaten meer.