Vlaams kraantjeswater bevat dan toch geen asbest

Foto: ss

Vlaams kraantjeswater bevat dan toch geen asbest

Print

Er zit dan toch geen asbest in het Vlaamse leidingwater. Dat blijkt uit metingen die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet uitvoeren in alle Vlaamse provincies. In geen enkel van de 67 onderzochte waterstalen zijn asbestvezels aangetroffen.

In april waarschuwde het wetenschappelijk tijdschrift Eos voor asbest in het leidingwater. Een aanzienlijk deel van het waterleidingnet zou immers uit asbest bestaan en die zouden asbestvezels loslaten. De kwestie kreeg ruime weerklank in de media en zorgde voor debat in het Vlaams Parlement.

Metingen

Minister Schauvliege vroeg daarop aan de drinkwatermaatschappijen om metingen uit te voeren. Er werden 67 waterstalen afgenomen, zowel bij gebruikers thuis aan de kraan, onderweg in het leidingnet als in waterproductiecentra. In geen enkel van de onderzochte waterstalen zijn asbestvezels aangetroffen. De meetresultaten bleven onder de ‘aantoonbaarheidsgrens’ van enkele honderden vezels per liter. Ter vergelijking: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om onder de 200 miljoen vezels per liter te blijven, de VS hanteren 7 miljoen vezels per liter als grens.

Om fouten als gevolg van de meettechniek uit te sluiten, werden de stalen geanalyseerd door drie verschillende labo’s.

.

Nu in het nieuws