Kamer keurt verhoging wettelijke pensioenleeftijd goed

Foto: Isopix

Kamer keurt verhoging wettelijke pensioenleeftijd goed

Print

De plenaire Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67. Ook een resolutie over de erkenning van de Armeense genocide en een reeks kleinere wetteksten kregen finaal groen licht.

Na een lange dag van debat over de pensioenhervorming - weliswaar onderbroken door twee uur discussie over de begroting en de taxshift - stemde de plenaire vergadering omstreeks 23.00 uur in met het optrekken van de pensioenleeftijd. De meerderheid stemde voor, de oppositie - uitgezonderd PP - tegen.

Concreet verhoogt het wetsontwerp de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2025 en tot 67 in 2030. Voorts verhoogt ze de leeftijd voor vervroegd pensioen naar 62,5 jaar in 2017 en naar 63 jaar in 2018. De loopbaanvoorwaarde wordt dan weer opgetrokken tot 41 jaar in 2017 en tot 42 jaar in 2019.

Zo goed als niemand in de Kamer spreekt tegen dat langer gewerkt zal moeten worden. Maar een globale visie en een breed draagvlak ontbreken, vindt de oppositie. Bovendien bestaat er voorlopig geen enkele garantie voor zware beroepen of concrete ingrepen die langer werken ook ‘werkbaar’ moeten maken.

Armeense genocide

Ander punt op de agenda was de resolutie rond de erkenning van de Armeense genocide, een kwestie die vooral aan Franstalige kant gevoelig ligt. CdH zette vorige maand Brussels parlementslid Mahinur Özdemir nog aan de deur omdat ze bleef weigeren de genocide te erkennen.

Bij de PS was het uitkijken naar Emir Kir, die in mei door zijn partij tot de orde was geroepen omdat hij afwezig was gebleven bij een minuut stilte als herdenking van de Armeense genocide. Maar Kir keurde de tekst gewoon mee goed.

Niettemin onthielden acht Franstalige oppositieleden zich. PS, Ecolo, cdH, PVDA en FDF uiten zo hun ongenoegen over het ontbreken van een expliciete erkenning door de Kamer. De indieners van de resolutie wierpen daar tegenin dat premier Charles Michel de genocide vorige maand in de Kamer al ondubbelzinnig erkend heeft. Afgezien van het handvol onthoudingen, werd de resolutie unaniem goedgekeurd.

Programmawet

Voor het overige zijn nog een reeks kleinere wetsontwerpen goedgekeurd, sommige louter om de inwerkingtreding uit te stellen of andere technische aanpassingen te doen. En ook enkele resoluties - onder meer over de strijd tegen sociale dumping, conflictmineralen en het beheer van de NMBS en Infrabel - kregen finaal groen licht.

Van zomervakantie is echter nog geen sprake. Vrijdag staat nog de bespreking en de stemming van de programmawet op de agenda. Een debat dat desnoods zaterdag nog kan worden voortgezet.

Nu in het nieuws