Vlaams Belang kaart wegpiraterij door automobilisten aan

Ludo Callens (Vlaams Belang) klaagt een aantal verkeerssituaties aan tijdens de gemeenteraad.

Ludo Callens: "De allereerste les die een automobilist krijgt is weg te blijven, waar hij niet mag komen, zoals voetpaden en fietspaden. Een aantal automobilisten blijkt deze basisregel te zijn vergeten. Zo wordt het al zo geringe aantal voetpaden (stoepen en verhoogde bermen) dat we in Laakdal hebben, nog eens onveilig gemaakt door wegpiraten die hun auto daar op parkeren. Een grote kankerplek is Binnenveld in Veerle waar velen liever de voetgangers willen pesten door op de verhoogde berm te parkeren in plaats van gewoon op straat. In Eindhout trekt om een of andere duistere reden het voetpad langsheen de Meir tussen de Kortestraat en de apotheek in Eindhout regelmatig wegpiraten aan. Het gewezen gemeentehuis geniet dan weer af en toe het hoog bezoek van een BMW uit de provincie Limburg. Op Ham durven, net zoals in Veerle, auto’s op de verhoogde berm staan. Maar ook kortparkeerders zijn een probleem. Zo zijn er aan de noord-oostelijke toegang van het Proximusgebouw op de Steenweg naar Meerhout twee vrouwen die mekaar iedere dag met de auto ontmoeten. Iedere ochtend, altijd tussen 7.30u en 7.35u doen zij daar hun ochtendbabbel. Mijn voorstel: De gemeente Laakdal neemt contact op met de politiezone om een gerichte actie te organiseren tegen het tergend gedrag van wegpiraten die de voetgangers nodeloos hinderen of in gevaar brengen en van weggebruikers die het privaat domein schenden.

Schepen van verkeersveiligheid Frank Sels (sp.a) zal het aan de politie melden.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio