Raad van State schorst Antwerpse havenuitbreiding niet

Foto: BELGAIMAGE

Raad van State schorst Antwerpse havenuitbreiding niet

Print
Antwerpen -

De Raad van State heeft maandag een vordering verworpen waarmee een aantal inwoners van het polderdorp Doel het plan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven op de Linkerscheldeoever wilden laten schorsen. Zo meldt TV Oost en blijkt ook uit het arrest van de Raad van State.

De bewoners tonen volgens het rechtscollege niet aan dat de vordering zo spoedeisend is, dat ze nog voor een uitspraak omtrent de vernietiging van het desbetreffende ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ moet komen.

In het kader van dat vernietigingsberoep vraagt de Raad van State wel aan het Europese Hof van Justitie of Vlaanderen een bepaalde aanpak over natuurkerngebieden wel mag gebruiken. Deze natuurkerngebieden dienen als voorgestelde oplossing voor het natuurherstel dat moet worden gerealiseerd in het kader van havenuitbreiding.

Nu in het nieuws