© Photo News

Vlaams Parlement legt buitenlandse missies aan banden

Het Vlaams Parlement past de regels voor buitenlandse parlementaire missies aan. Commissies zullen vaker naar het buitenland kunnen trekken voor studiereizen en werkbezoeken, maar dan wellicht met minder commissieleden en voor kortere periodes.

Bedoeling is ook dat men vooraf duidelijk het doel van de zending in kaart brengt en dat er nadien een verslag wordt opgemaakt met de resultaten. De nieuwe regels komen er op initiatief van Open VLD-parlementslid Rik Daems, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement.

De buitenlandse missies van het Vlaams Parlement zijn niet onbesproken. Zo had gewezen Vlaams parlementslid Lode Vereeck (ex-LDD, nu Open VLD) regelmatig kritiek op het volgens hem beperkte nut en concrete rendement ervan.

‘Wat kan je op acht dagen doen wat je niet op vier dagen kan?’

Op voorzet van Rik Daems stuurt het Vlaams Parlement de regels nu bij. Zo krijgen de commissies meer budgettaire vrijheid en kunnen ze in principe vaker op missie trekken, maar dan wel met minder commissieleden.

‘Vroeger kon de commissie Buitenlands Beleid bijvoorbeeld twee keer een verre reis maken voor acht dagen. Maar wat kan je op acht dagen doen wat je niet op vier dagen kan? Door de duurtijd van zo’n missie te halveren en het aantal deelnemers ook, kan je vier verplaatsingen doen in plaats van twee’, legt Daems uit.

Deelnemers en doel

Er wordt ook strenger toegekeken op de deelnemers aan de missies. Zo zullen alleen leden van de commissie zelf nog kunnen deelnemen. ‘Vroeger werden de overgebleven plaatsen al eens opgevuld met leden uit heel andere commissies, parlementsleden die niks met het thema van de missie te maken hadden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn’, is te horen.

Om het rendement van de missies te verhogen, zal er ook telkens vooraf goed moeten beargumenteerd worden waarom een missie nodig is. Achteraf moet telkens een verslag opgemaakt worden dat wordt voorgelegd aan het Uitgebreid Bureau van het parlement.

Lode Vereeck reageert heel tevreden: ‘Ik ben heel blij met de voorstellen van collega Daems. Ze komen tegemoet aan de kritiek die ik in het verleden had. Er komt een duidelijk voor- en natraject en een verslag van elke missie. Dat kan de return-on-investment van de parlementaire missies verhogen.’

Nu in het nieuws