Dan toch geen 18 weken moederschapsverlof?

Mama

Dan toch geen 18 weken moederschapsverlof?

Print

Een voorstel om alle jonge moeders in de Europese Unie minstens 18 weken aaneengesloten moederschapsverlof te geven, is door de Europese Commissie weer ingetrokken. Het voorstel zit al zeven jaar geblokkeerd bij de lidstaten, die er geen compromis over konden vinden.

In 2008 stelde de Europese Commissie, toen nog onder leiding van José Manuel Barroso, voor om alle moeders achttien weken moederschapsverlof te geven voor en/of na de bevalling. Het zou aan de lidstaten zijn om die maatregel te implementeren. In België duurt het totale moederschapsverlof nu 15 weken. Het prenataal verlof kan maximaal zes weken duren, het verlof na de bevalling minstens negen weken.

In december vorig jaar dreigde Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, er al mee het voorstel in te trekken als de lidstaten geen onderling compromis vonden en geen onderhandelingen aanknoopten met het Europees Parlement. Dat is zes maanden later niet gebeurd en Timmermans heeft dan ook geen andere keuze dan het voorstel van tafel te halen.

Het is echter niet zo dat de 18 weken moederschapsverlof dood en begraven zijn. De Commissie kondigt een nieuwe aanpak aan om dezelfde doelstellingen te bereiken: 'een verhoogd beschermingsniveau voor moeders, betere mogelijkheden om werk en gezin te combineren en een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt'.

NIET TE MISSEN