Wat verandert er op 1 juli?

Foto: PN/Archief

Wat verandert er op 1 juli?

Print

Als u vandaag aan de eerste dag van uw zomervakantie begint, hou dan rekening met deze veranderingen. Naar goede gewoonte heeft het begin van de nieuwe maand namelijk weer enkele wijzigingen in petto die invloed hebben op uw portefeuille.

Goedkoper vastgoed schenken

Vlaanderen verlaagt en vereenvoudigt de schenkbelasting voor vastgoed. Voor de verlaging kon die belasting, zeker voor iemand met een beperkte of geen familieband, oplopen tot 80 procent. Daardoor werd vaak geopteerd om het vastgoed te laten overerven.

De vereenvoudiging bestaat erin dat er, behalve schenkingen in rechte lijn en tussen partners, nog één andere categorie bestaat - vroegen waren dat er drie. Het aantal tarieftrappen gaat van negen naar vier. Nieuw is dat de tarieven nog verder verlaagd worden voor wie van plan is de geschonken woning milieuvriendelijk te renoveren.

De aanpassing moet de Vlaamse begroting dit jaar 56 miljoen extra opleveren.

Jachtplannen digitaal beschikbaar

De jachtplannen zijn voortaan digitaal beschikbaar, waardoor burgers makkelijker kunnen opzoeken of hun perceel ingekleurd werd als jachtgebied.

Om te kunnen jagen in Vlaanderen moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Tot voor kort kon zo’n jachtplan enkel op een papieren kaart worden ingediend, maar dat is nu ook digitaal mogelijk.

Door het gebruik van een uniform formaat, wordt het ook makkelijker om verschillende jachtplannen te vergelijken en eventuele overlappingen te detecteren.

Heffingstarieven op afvalverwerking verhoogd

De Vlaamse regering voert een verhoging in van de afvalstoffenheffing. Het gaat om een belastingverhoging van 50 procent. De verhoging van de heffingstarieven op afvalverwerking kadert in het principe van “de vervuiler betaalt” en moet er volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege toe bijdragen dat hergebruik en recyclage gestimuleerd worden en dat de materiaalkringlopen gesloten worden.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zal de maatregel de Vlaamse gemeenten samen jaarlijks ongeveer 4 miljoen euro kosten.

Prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen

Eigenaars van zonnepanelen moeten meebetalen voor het gebruik van het net. Dat zogenaamde prosumententarief hangt af van het vermogen van de installatie en de distributienetbeheerder. Voor een installatie met een vermogen van 4,2 kW, het gemiddelde in Vlaanderen, komt de jaarlijkse kostprijs van dat tarief op een bedrag tussen 194,3 euro (Imea: Antwerpen en vijf buurtgemeenten) en 307,4 euro (Ores: Voeren).

De VREG, die dit tarief oplegt, wijst erop dat eigenaars van zonnepanelen tot eind juni niet bijdragen aan het gebruik van het net, “of slechts in de mate dat u netto nog stroom afneemt”. Netkosten worden tot dan enkel gedragen door wie geen zonnepanelen bezit, terwijl zij het net wel in twee richtingen gebruiken. “De maatregel is erop gericht om deze ongelijkheid recht te trekken”, klinkt het in een mededeling op de VREG-site.

Om de hoogte van het tarief te bepalen werd gekozen voor het vermogen van de omvormer, “omdat dit de beste indicator is om de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben”.

Oorspronkelijk zou het tarief al gelden voor 1 januari, maar omdat dat niet haalbaar was voor de elektriciteitsleveranciers werd de invoering met zes maanden uitgesteld.

Meer dagen voor gelegenheidsarbeiders

Horecazaken mogen 200 dagen per jaar in plaats van 100 dagen zogenaamde gelegenheidsarbeiders inzetten. “De regering geeft op deze manier horeca-uitbaters de mogelijkheid om op drukke dagen voldoende gelegenheidspersoneel in te zetten binnen een regime van lage sociale bijdragen voor de werkgever”, aldus bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld).

De maatregel geldt echter enkel voor de werkgevers. De gelegenheidsarbeiders zelf mogen nog altijd elk maximaal 50 dagen per jaar die gelegenheidsarbeid uitvoeren.

NMBS sluit loketten in 33 stations

Spoorwegmaatschappij NMBS start begin juli met de geleidelijke sluiting van de loketten in 33 stations. Het personeel zal elders worden ingezet. De openingsuren van de loketten in 25 andere stations worden beperkt.

De beslissing is een gevolg van het feit dat steeds meer treinreizigers hun ticket via andere kanalen aankopen dan aan het loket, bijvoorbeeld via de website en de app van de NMBS, of via de automaten, zegt de spoorwegmaatschappij. Zo is het aandeel van de automaten in de totale ticketverkoop “op minder dan twee jaar verviervoudigd tot 35 procent”. Het aandeel van de loketten is in diezelfde periode gedaald van 72 procent tot 57 procent.

Door die evolutie heeft het personeel dat de loketten bemant in kleine stations steeds minder werk. Zijn inactiviteitsgraad kan oplopen “tot meer dan 60 procent”, stelt de spoorwegmaatschappij. Dit jaar worden in 23 stations de loketten gesloten. In de loop van 2016 moeten nog eens tien andere stations volgen. In nog eens tien andere stations zullen de loketten ‘s namiddags en/of tijdens het weekend gesloten zijn.

Na de sluiting van die loketten zullen nog 130 stations loketten hebben, of minder dan een kwart van de 555 haltes die het Belgische spoorwegnet nu nog telt.

Derdebetalersregeling huisartsen

Huisartsen kunnen bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toepassen. Kunnen, want er geldt nog een overgangsperiode tot 1 oktober om de artsen de tijd te geven om, onder meer, hun informaticasysteem geüpdatet te krijgen.

Van de maatregel zullen ongeveer 1,9 miljoen mensen kunnen genieten. Het remgeld betalen ze net als de rest van de bevolking aan de arts, maar het gedeelte dat de andere Belgen terugkrijgen via het ziekenfonds, moeten ze niet eerst meer zelf betalen. “Door het nieuwe systeem maken we onze gezondheidszorgen toegankelijker voor een groep personen die het zeer moeilijk heeft”, aldus De Block.

Eerder was de derdebetalersregeling een vrijblijvende afspraak tussen artsen en patiënten. Ze moesten er toen nog zelf om vragen, en de huisarts kon de toepassing weigeren.

Ereloonsupplementen in daghospitalisatie twee- of meerpersoonskamers geschrapt

Specialisten kunnen vanaf juli niet langer ereloonsupplementen aanvragen aan patiënten die in daghospitalisatie in twee- of meerspersoonskamers verblijven. Dat verbod bestond al langer voor wie langer in het ziekenhuis blijft in zo’n kamer, maar wordt nu dus uitgebreid naar daghospitalisatie. “Iedere patiënt heeft recht op eenzelfde kwaliteit van de zorgverstrekking”, motiveerde minister van Volkgezondheid Maggie De Block de beslissing.

.

Nu in het nieuws