© Photo News

Pensioenhervorming goedgekeurd: werken tot 67 jaar

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft dinsdagavond het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd goedgekeurd. Ook vervroegd pensioen zal de komende jaren pas op latere leeftijd kunnen. Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld stemden voor, de oppositie tegen.

Meerderheid en oppositie voerden vorige week een uitputtingsslag rond het optrekken van de pensioenleeftijd. Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld wilden in één trek afronden, maar na een nachtelijk debat van zeventien uur kwam het tot een compromis om de artikelsgewijze bespreking voor dinsdag te houden.

Ook dat verliep allerminst op een drafje. Oppositiepartijen PS, sp.a, Groen, Ecolo, cdH en PVDA hadden een hele reeks amendementen ingediend, die de meerderheid aan het eind echter stuk voor stuk wegstemde. De hele artikelsgewijze bespreking duurde opnieuw een kleine negen uur. De witte rook kwam er omstreeks 23.00 uur.

Concreet trekt de hervorming de wettelijke pensioenleeftijd op tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030. Voorts verhoogt ze de leeftijd voor vervroegd pensioen naar 62,5 jaar in 2017 en naar 63 jaar in 2018. De loopbaanvoorwaarde wordt daarnaast opgetrokken tot 41 jaar in 2017 en tot 42 jaar in 2019.

Het wetsontwerp past tot slot de leeftijd aan waarop de langstlevende echtgenoot op een overlevingspensioen aanspraak kan maken. Die leeftijd wordt van 50 jaar in 2025 naar 55 jaar in 2030 gebracht.

Nu in het nieuws