Vlaams Parlement keurt begrotingscontrole 2015 goed

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Foto: BELGA

Vlaams Parlement keurt begrotingscontrole 2015 goed

Print

Het Vlaams Parlement heeft de begrotingscontrole 2015 goedgekeurd. De stemming dinsdag verliep meerderheid tegen oppositie.

De Vlaamse regering moest de begroting voor 2015 fors bijsturen. Bij de opmaak mikte de de ploeg van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) nog op een begrotingsevenwicht. Maar een reeks budgettaire ‘opdoffers’, zoals de tegenvallende economische parameters en een negatieve correctie van de doorstorting van de financieringswet van bijna 400 miljoen euro, dwongen de regering-Bourgeois in het rood te gaat.

Er werd afgeklopt op een tekort van bijna 550 miljoen euro. Dat resultaat werd onder meer bereikt door een pakket extra besparingen (111,5 miljoen euro) en een reeks eenmalige maatregelen (150 miljoen euro).

Schenking

De meest opvallende nieuwigheid in de begrotingsaanpassing is de hervorming van de schenkingsrechten voor onroerende goederen. Die tarieven worden verlaagd en vereenvoudigd. De maatregel moet ervoor zorgen dat slapend patrimonium geactiveerd wordt. Er komt een extra korting bij renovatie of langdurige verhuring van het geschonken vastgoed. Dat moet meteen ook een stimulans zijn voor de bouwsector.

Met een tekort van bijna 550 miljoen euro wijkt de Vlaamse regering af van het regeerakkoord, maar minister-president Geert Bourgeois hamerde er eerder al op dat de regering door ‘zwaar weer’ moet. Bovendien is het tekort van 550 miljoen euro minder dan de 765 miljoen euro die de Hoge Raad voor Financiën (HRF) in zijn rapport had voorzien.

De Vlaamse regering wil in 2017 aanknopen met een evenwicht. Dat is ook een jaar vroeger dan voorzien in het HRF-rapport.

Nu in het nieuws