Bonny: “Kerk moet zich bekommeren om slachtoffers seksueel misbruik”

Bisschop van Antwerpen Johan Bonny. Foto: Photo News

Bonny: “Kerk moet zich bekommeren om slachtoffers seksueel misbruik”

Print
Antwerpen -

De kerk moet zich afvragen welke nazorg ze slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk kan bieden. Dat zei bisschop van Antwerpen Johan Bonny bij de voorstelling van het boek ‘Als wonden kunnen helen. Een christelijke benadering van seksueel misbruik’. Hij schreef het voorwoord van het boek, dat opgesteld is door een ploeg van internationale experten onder de redactionele leiding van de Vlaamse professor Karlijn Demasure.

“Honderden slachtoffers hebben dan wel een formele erkenning en eventueel een financiële tegemoetkoming ontvangen, maar sindsdien heeft niemand van de kerk hen nog gecontacteerd”, zei Bonny. “Wat is onze nazorg? Hoe zullen we verder omgaan met de slachtoffers die we hebben ontmoet? (...) Sommigen wensen misschien geen enkel contact meer met de kerk, anderen wensen dat wel en hebben het bovendien nodig. Wat kunnen wij doen om slachtoffers die het wensen, voort te ondersteunen in het herstel- en genezingsproces waar ze voor staan?”

Daarnaast moet de kerk zich afvragen hoe aan preventie kan worden gewerkt. “Hoe kan ze bijdragen tot een klimaat dat betere garanties biedt tegen het risico op grensoverschrijdend gedrag?”, aldus Bonny. Voorts moeten de kerk en de medewerkers waakzaam blijven voor mogelijke vormen van seksueel misbruik in een pastorale of kerkelijke context, maar ook voor alle vormen van seksueel misbruik waarmee kinderen of jongeren in hun leefomgeving of in de samenleving te maken kunnen krijgen.

Die vragen liggen in lijn met het boek, dat eerder al in andere talen verscheen en vanaf nu in het Nederlands beschikbaar is. “Er zijn weinig boeken die spiritualiteit integreren”, aldus Demasure, directrice van het Centrum ter Bescherming van het Kind (CCP), aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome. “Een kind heeft zo bijvoorbeeld een vrij positief wereldbeeld. Als het kind seksueel misbruikt wordt, stort dat wereldbeeld in.”

Het boek - bedoeld voor iedereen - wordt verspreid bij pastorale werkers, maar ook leerkrachten en verpleegkundigen en kan hen helpen daarmee om te gaan.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio