© Photo News

Van Overtveldt: ‘Griekse regering verantwoordelijk tegenover eigen volk’

De Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) legt de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de onderhandelingen met Griekenland volledig bij de Griekse regering. “Ze neemt een enorme verantwoordelijkheid tegenover de eigen bevolking”, zegt Van Overtveldt zaterdag na afloop van de eurogroep.

Tijdens het eerste deel van de eurogroep werd beslist dat het hulpprogramma voor Griekenland niet verlengd wordt en dat er dus ook geen derde programma komt. “Het is nu meer dan waarschijnlijk dat de Griekse regering aan een aantal terugbetalingsverplichtingen niet zal kunnen voldoen”, zegt Van Overtveldt.

Maar de beslissing om het programma niet te verlengen, is er maar gekomen nadat de Griekse onderhandelaars vrijdagavond zijn opgestapt en de regering in Athene een referendum over het laatste voorstel van de instellingen aangekondigd heeft, luidt het bij Van Overtveldt. “Dit is de verantwoordelijkheid van de Griekse regering. Ze neemt een enorme verantwoordelijkheid tegenover de eigen bevolking.”

De minister benadrukt dat het voorstel van de instellingen nog niet politiek was goedgekeurd door de eurogroep. “Dat de Griekse regering dat voorstel voor hervormingen in een referendum zou voorleggen, daar een negatief advies bij zou formuleren, maar de hervormingen tóch zou uitvoeren als de bevolking ‘ja’ stemt, dat is een totaal gekke situatie. En dan druk ik mij nog beleefd uit.” Dat de Griekse regering zich aan dat engagement zou houden, vindt de eurogroep bovendien weinig geloofwaardig.

Dinsdagavond loopt het hulpprogramma voor Griekenland af en dat creëert een heel nieuwe situatie, zegt Van Overtveldt. De Europese Centrale Bank kan dan haar “positie” herzien, maar elke beslissing komt de ECB zelf toe, aldus de minister. Hij bevestigt dat de raad van bestuur morgen/zondag vergadert. Van Overtveldt wijst er nogmaals op dat de ECB verantwoordelijk is voor de financiële stabiliteit van de eurozone. “Er zijn indicaties dat de ECB zal doen wat nodig is.”

Tijdens het tweede deel van hun vergadering bespraken de ministers van Financiën hoe ze de eurozone kunnen blijven versterken. In het nieuwe rapport over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie, geschreven door de voorzitters van de Europese Commissie, de Raad, het Parlement, de eurogroep en de ECB, staan verschillende goede voorstellen, zei Van Overtveldt.

Wat de eurozone op korte termijn moet doen om met mogelijke gevolgen van de Griekse crisis om te gaan, werd zaterdag eveneens besproken. “We hebben een aantal afspraken gemaakt om de zaken onder controle te houden”, wilde Van Overtveldt kwijt. “In Griekenland wordt de nood aan kapitaalcontroles stilaan duidelijk.”

Het is afwachten hoe de financiële markten maandag reageren op de jongste ontwikkelingen, maar hoe dan ook staan de Belgische banken maar heel beperkt blootgesteld aan Griekenland, zegt de minister van Financiën. “Voor iets meer dan 300 miljoen euro, waarvan de helft bij het oude Dexia.”

Daarenboven heeft de Belgische staat geld aan Griekenland geleend en is ze ook via de ECB en het IMF bij de noodleningen betrokken. Maar voorlopig is er van een wanbetaling dus nog geen sprake.

Nu in het nieuws