Oosterweel: opnieuw mee in vijf minuten

Foto: GVA

Oosterweel: opnieuw mee in vijf minuten

Print
Antwerpen - Met de huidige discussie over de overkapping van de Antwerpse Ring is het mobiliteitsdossier brandend actueel. In feite is het stof rond de Antwerpse mobiliteit nooit echt gaan liggen sinds actiegroepen en burgers zich begonnen te verzetten tegen de plannen van de Vlaamse overheid om een nieuwe Scheldekruising aan te leggen op het BAM-tracé. Bent u intussen het spoor al even bijster over deze problematiek? In enkele puntjes proberen wij u terug mee te krijgen met de huidige ontwikkelingen.

Wat is er beslist?

De Vlaamse regering wil de Oosterweelverbinding aanleggen op het BAM-tracé. Bij het Sint-Annabos op Linkeroever vertrekt een nieuwe tunnel onder de Schelde, die op de rechteroever bovenkomt in de buurt van het Noordkasteel. Daar moet de Oosterweelknoop het verkeer naar de haven en het stadscentrum ontsluiten. Na de Oosterweelknoop loopt de nieuwe verbinding in tunnels langs de dokken en het Eilandje. Ten slotte wordt het complex verbonden met de Ring via de Hollandse Knoop in Borgerhout.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wilde in 2016 de spade in de grond steken, dat wordt dus de zomer van 2017. Tegen 2022 zou de Oosterweelverbinding klaar moeten zijn. Volgens de huidige berekeningen gaat het project 3,25 miljard euro kosten.


Het Masterplan 2020 met het BAM-tracé

 

Zijn de politieke partijen het eens?

N-VA is momenteel de grootste pleitbezorger van het BAM-tracé. CD&V en Open Vld volgen, al was die laatste partij voor de verkiezingen nog voorstander van het alternatieve tracé Oosterweel-Noord, dat hoger door de haven loopt en verder van de woonwijken wegblijft. De oppositiepartijen sp.a, Groen en Vlaams Belang zijn tegen het BAM-tracé.


Bart Somers (Open Vld) bij een schematische voorstelling van het alternatieve tracé Oosterweel-Noord

 

En wat willen de actiegroepen?

Ademloos en stRaten-generaal zijn radicaal tegen het BAM-tracé. Zij geven de voorkeur aan het Meccano-tracé, met een alternatieve Scheldekruising en twee tangenten die het doorgaand verkeer in het westen en het oosten rond de stad leiden.

De actiegroepen hebben verscheidene klachten ingediend tegen het BAM-tracé, onder meer bij de Vlaamse Ombudsman en in het kader van het MER-onderzoek.


Schematische voorstelling van het alternatieve Meccano-tracé

 

En hoe zit met de overkapping van de Ring?

Het project van het burgercollectief Ringland gaat over méér dan alleen een dak op de Ring. Het wil ook het doorgaand en het stedelijk verkeer tussen de Kennedytunnel en de Groenendaallaan scheiden in verschillende tunnels. De regering heeft aan Ringland gevraagd om te onderzoeken of dat plan voor de volledige overkapping te combineren valt met Oosterweel, maar dat blijkt niet het geval. Na een eigen onderzoek in opdracht van het stadsbestuur wil de stad nu een aantal kleinere overkappingen realiseren, die later eventueel aan elkaar kunnen worden geschakeld. Maar volgens Ringland gaat die optie voorbij aan de grootste prioriteit: de herstructurering van de Ring.


Schematische voorstelling van het alternatieve Ringlandtracé

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring