Gedempte Zuiderdokken krijgen (betalende) ondergrondse parking

Print
Antwerpen -

In september 2017 starten de werken aan een eerste ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken. Over de heraanleg van het plein loopt tot half juli een onlinebevraging. De stad stelt ook een intendant aan.

Tegen september 2018 moet een eerste ondergrondse parking, in het voormalige Steendok, aan de zuidkant en goed voor 1000 plaatsen, klaar zijn. Kort daarop starten de werken aan een tweede parking, in het voormalige Kooldok aan de Scheldestraat, goed voor 1200 plaatsen.

“De oude dokmuren blijven bewaard en komen zo mogelijk opnieuw in beeld”, zegt Koen Kennis, schepen van Mobiliteit. “Voor de realisatie wordt naar een privépartner gezocht. Beide parkings worden betalend, met een gedeelte voor bewonersparkeren en een 300-tal fietsparkeerplaatsen. De werken gebeuren in fases, om de hinder te beperken. De parkings zullen bovendien vooral vanuit de richting van de kaaien bereikbaar zijn.”

Internationale uitstraling

Wanneer de eerste parking klaar is, zou de heraanleg van het plein kunnen starten.

“Nog tot 15 juli loopt hierover een onlinebevraging”, zegt Rob Van de Velde (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening. “We nodigen hiervoor álle Antwerpenaars uit. Het resultaat zal, samen met de studie van de overlegmomenten die al tijdens de vorige legislatuur in de buurt zijn gebeurd, worden meegegeven aan de kandidaat-ontwerpers. Het college heeft intussen via een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester de opdracht gegeven een ontwerper aan te stellen.”

“We willen van wat sommigen het ‘lelijkste plein van West-Europa’ noemen een nieuwe publiekstrekker maken met internationale uitstraling. Met auto’s ondergronds kunnen we deze ruimte een multifunctionele karakter geven als verblijfs-, kuier-, speel- en kleinschalig eventplein. Ter inspiratie geven we op de website een aantal suggesties mee: het Place de la République in Parijs, het Museumpark in Rotterdam, het Theaterplein in Antwerpen.”

De stad stelt tegen het eerste infomoment in september een intendant aan die het overleg met de bewoners en de ontwerper zal begeleiden. “Alle ideeën en visies, ook die van actiegroep Open Zuid Open, worden meegenomen. We reiken iedereen de hand.”

Over nieuwe bebouwing wil de schepen zich niet uitspreken. “Volgens het RUP is alleen aan de Kloosterstraat bebouwing mogelijk, maar wij zijn hiervoor geen vragende partij”, aldus nog Van de Velde.

www.gedemptezuiderdokken.be

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio