College nodigt alle personeelsleden uit voor een barbecue

Op de foto bovenaan diegenen die met pensioen zijn gegaan en gevierd worden voor 25 jaar dienst. Onderaan het college van burgemeester en schepenen, alsook de gemeentesecretaris. Foto: GVA

College nodigt alle personeelsleden uit voor een barbecue

Niel -

Het college nodigde alle ambtenaren en gemeentepersoneel met partner en kinderen uit voor een barbecue, die plaats vond in de school van de Schuttershofstraat.

Zo’n 150 aanwezigen schoven er aan tafel. Tevens werd de gelegenheid te baat genomen de personeelsleden, die 25 jaar dienst hebben, en diegenen die met pensioen zijn gegaan in de bloemen te zetten.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio