1 op 4 mannen durft geen ouderschapsverlof nemen

Mannen willen wel ouderschapsverlof nemen, maar durven niet altjid. Foto: HBvL

1 op 4 mannen durft geen ouderschapsverlof nemen

Print

Mannen profiteren nog te weinig van ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een internetenquête van de socialistische vrouwenvereniging VIVA-SVV onder 2271 mannen. Amper 3 op 10 mannen geeft aan ouderschapsverlof te hebben genomen. 1 op 4 mannen wil dit wel doen, maar kan of durft niet.

VIVA-SVV koos ervoor om enkel mannen in loondienst met kinderen op te nemen voor analyse. Dat waren er 2271 in totaal. Uit de resultaten blijkt dat amper 3 op de 10 papa’s die de enquête invulden al ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Op de vraag of ze in de toekomst (nog) ouderschapsverlof willen opnemen, geeft bijna de helft (48%) van de papa’s die de enquête invulden aan dat ze dit willen en ook zullen doen. 1 op de 4 geeft aan geen ouderschapsverlof te willen opnemen. Meer dan 1 op de 4 (27%) wil wel ouderschapsverlof opnemen in de toekomst maar zegt dit niet te zullen kunnen. De meest opvallende redenen hiervoor zijn:

-Het is financieel niet haalbaar (30,51%)

-Partner neemt dit al op of werkt deeltijds (19,86%)

-Het opnemen van ouderschapsverlof wordt niet aanvaard op het werk (het is niet de gewoonte, er wordt neerbuigend over gedaan … ) (14,80%)

-Werkgever wil geen ouderschapsverlof geven (12,09%)

-Bang om een promotiekans te missen op het werk (9,75%)

Andere redenen zijn ‘het past niet bij mijn functie’, ‘ik heb het te druk op het werk’, ‘ik weet niet hoe dit wettelijk geregeld is’ en ‘ik heb net een nieuwe job’.

Nu in het nieuws