Grobbendonkse containerterminal heet voortaan Antwerp East

Terminaloperator DP World Antwerp verandert de naam van zijn Beverdonk Container Terminal in Grobbendonk naar ‘Antwerp East’. De binnenlandse terminal aan het Albertkanaal moet internationale klanten over de streep halen en meteen ook een meer bereikbaar alternatief bieden voor de Antwerpse haven.

Sinds 2012 baat DP World (80 pct) samen met Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (20 pct) de terminal aan het Albertkanaal uit. De ligging buiten het Antwerpse havengebied maakt de terminal tot een meer bereikbaar alternatief voor de erg drukke haven. Ook douanefaciliteiten kunnen worden afgerond op de binnenlandse terminal.

De naamsverandering naar Antwerp East is een commerciële beslissing, mee ingegeven door een mobiliteitsproblematiek in de Antwerpse haven, waar DP World via Antwerp Gateway aan het Deurganckdok ook steeds meer trafiek mee genereert. “Somige klanten vrezen voor de bereikbaarheid en de mobiliteitsproblemen in de haven”, zegt Harrison. “Met de internationaler klinkende naam kunnen we klanten misschien over de streep trekken de containers daar te leveren of af te halen.” Over het Albertkanaal kunnen containers van en naar de haven worden gevoerd.

Voor wat betreft de mobiliteitsproblemen, denkt Harrison dat ze op korte termijn geen groot probleem vormen, maar zijn er op langere termijn wel maatregelen nodig. Harrison ziet in de eerste plaats een capaciteitsprobleem voor de rotonde op Linkeroever boven de R2. Ook pleit hij ervoor dat logistieke bedrijven langer zouden openblijven om containers te aanvaarden, waardoor de verkeersdruk kan worden gespreid.

Voor dit jaar verwacht de CEO in Grobbendonk zo’n 30.000 tot 35.000 twintigvoetsequivalente containers (TEU) te behandelen. Zonder een concrete streefdatum te geven, stelt Harrison dat er de ambitie is om er 250.000 TEU te behandelen.

Tegen de terminal komt wel buurtprotest, onder meer vanwege lawaai- en lichtoverlast. Volgens Harrison is hinder onvermijdelijk bij containerbehandeling, al zegt hij dat er al veel moeite is gedaan om de overlast te beperken. Er is nog een rechtszaak hangende.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio