650 wooneenheden in Parkwijk Groeningen

Foto: gva

650 wooneenheden in Parkwijk Groeningen

Print
Kontich - Parkwijk Groeningen is de projectnaam voor het gebied gelegen tussen de E19, de Pierstraat en de Groeningenlei. Het gemeentebestuur organiseert een informatieavond op 4 juni.

Met Parkwijk Groeningen anticipeert het gemeentebestuur op de verwachte bevolkingsaangroei in de komende 15 jaar. In het project komen er  650 nieuwe wooneenheden en een groot park. Projectontwikkelaar Extensa is eigenaar van het grootste gedeelte van de gronden, met uitzondering van enkele strategische percelen. Deze zijn eigendom van de gemeente Kontich en van het OCMW van Kontich.

Het project wordt aan het publiek voorgesteld op de informatieavond die doorgaat op 4 juni in de feestzaal van het Sint-Ritacollege.  Om 20u geeft het gemeentebestuur samen met Stramien een algemene toelichting over het masterplan. Daarna kunnen de geïnteresseerden enkele info-standen bezoeken, waar er verscheidene thema’s worden toegelicht. De thema’s die aan bod komen zijn onder meer fijn stof, geluidsoverlast, water en groen.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio