Deze maand duidelijkheid over Arco-vereffenaars

Foto: Photo News

Deze maand duidelijkheid over Arco-vereffenaars

Print

De Brusselse rechtbank van koophandel zal nog voor het gerechtelijk verlof beslissen of de vereffenaars van Arco aan de slag kunnen blijven. De handelsrechtbank behandelde dinsdagvoormiddag de vraag van enkele gedupeerde coöperanten om de vereffenaars af te zetten.

Zes coöperanten startten in 2013 met steun van de actiegroep Geld Terug van Arco de procedure op tegen de vereffenaars van Arcopar, een van de coöperatieve vennootschappen van Arco. Ze nemen het ‘dubbele petje’ van die vereffenaars niet.

Zowel Francine Swiggers als Marc Tinant zit immers in het driekoppige college van vereffenaars, maar stond daarvoor eveneens aan het hoofd van Arco. Swiggers was topvrouw en Tinant bestuurder bij Arco (en ze zetelden ook in het Dexia-bestuur) toen de financiële arm van het vroegere ACW (nu beweging.net), in de nasleep van de val van de grootbank Dexia in 2008 zelf ten onder ging. Inmiddels zijn de meeste Arco-venootschappen in vereffening en hebben de bijna 800.000 coöperanten nog steeds geen duidelijkheid of ze hun centen zullen recupereren.

Dinsdag werden voor de handelsrechtbank de geanimeerde, soms bitsige, debatten gevoerd. Al kwam er eerst een lang proceduredebat aan te pas of de rechtbank, in deze samenstelling, de zaak wel mocht behandelen, maar uiteindelijk besliste de rechtbank de zaak te nemen. Wat volgde was vooral juridisch-technisch.

De advocaten van de eisers, Geert Lenssens en Niels Van Campenhout, baseren hun verzoekschrift tot afzetting op juridische argumenten. Bijvoorbeeld dat de overgemaakte staten, die onder meer een overzicht van de schuldeisers bevatten, niet omstandig genoeg zijn. “Je moet procederen om dergelijke stukken te pakken te krijgen”, klonk het. Arco, vertegenwoordigd door Christian Van Buggenhout en Ilse Van de Mierop, sprak dat dan weer met klem tegen, en claimde dat de tegenpartij gewoon de algemene vergadering van Arcopar had kunnen bijwonen, waar ook veel informatie over de vereffening verschaft wordt.

De advocaten van Arco stelden onder meer vragen bij het zeer kleine aantal coöperanten dat de vraag tot afzetting stelt en er was ook discussie of de eisers hier wel een belanghebbende derde (in deze schuldeiser) zijn, die zo’n procedure kan aanvatten, en niet een aandeelhouder, die via de algemene vergadering de afzetting kan vragen.

Van Buggenhout wees tot slot op “het fantastische werk van de vereffenaars” die “koelbloedig bleven en veel meerwaarde in de vereffening creëerden”. Advocaat Lenssens hekelde dan weer de tegeneis van 30.000 euro van de tegenpartij. “Men ridiculiseert en discrimineert minderheidsaandeelhouders en nu gaat men ook intimideren”, klonk het. “De tegeneis is pure discriminatie (...) Als er iemand aansprakelijk is, dan toch de vereffenaars.”

Over de staatswaarborg die de regering-Leterme in 2011 goedkeurde, heerst overigens nog steeds heel wat onzekerheid, met de lange juridische rit langs de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie. Individuele aandeelhouders van Dexia, die hun investering zagen verdampen, startten de procedure op tegen de waarborg voor de coöperanten van Arco.

In het regeerakkoord van de regering-Michel staat dat er een regeling moet komen voor de gedupeerden.

.

Nu in het nieuws