© Belga

‘De grootste verdienste van bisschop Bonny in vergelijking met zijn voorgangers is dat hij erin is geslaagd om buiten de grenzen van zijn kerkmuren te treden’

Paus Franciscus heeft maandag het ontslag aanvaard dat aartsbisschop André-Joseph Léonard had ingediend naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag op 6 mei. De snelheid waarmee dat is gebeurd, kan erop wijzen dat de paus graag zo spoedig mogelijk een opvolger wil aanstellen die minder conservatieve en meer tolerante accenten zal leggen in de Belgische Kerk.

Lex Moolenaar

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, is volgens onze bronnen de grootste kanshebber om Léonard op te volgen. De intelligente en minzame West-Vlaming heeft het de voorbije jaren in het bisdom Antwerpen uitstekend gedaan. In de interviews met de bisschop die wij de vorige jaren konden publiceren, heeft zich het profiel gevormd van een man met een brede, absoluut niet wereldvreemde visie, met oog voor de diversiteit in onze samenleving. Een man bovendien met een heldere, nuchtere kijk op de zakelijke problemen van zijn bedrijf anno 2015. En een man die daarnaast nog de tijd vindt en het lef heeft om in het Vaticaan manifest te pleiten voor meer tolerantie tegenover homoseksualiteit, in-vitrofertilisatie en andere ethische kwesties.

De grootste verdienste van bisschop Bonny in vergelijking met zijn voorgangers is dat hij erin is geslaagd om buiten de grenzen van zijn kerkmuren te treden. Hij heeft zelf het initiatief genomen om de contacten met andere geloofsgemeenschappen te verbeteren en om samen met de overheid te zoeken naar nieuwe functies voor de Kerk en haar gebouwen in de 21ste eeuw.

Die openheid en breeddenkendheid maken van Johan Bonny een prima kandidaat voor de functie van aartsbisschop. Niet dat hij brandt van ambitie, want zo zit hij niet in elkaar. Maar hij past wel in het nieuwe profiel van de Kerk dat paus Franciscus aan het uittekenen is. Vorig jaar gaf Bonny gevolg aan de oproep van de paus aan alle bisschoppen om stof voor discussie te leveren voor de grote synode over het gezin die dit najaar in Rome zal plaatsvinden. Bonny stak zijn nek uit en pleitte in een brief voor verregaande hervormingen. Dat viel niet overal in goede aarde, maar in de kring rond de paus wellicht wel.

Wordt Johan Bonny de nieuwe aartsbisschop? Dat valt moeilijk te voorspellen. De pauselijke nuntius heeft waarschijnlijk al een top drie van mogelijke kandidaten naar Rome gestuurd. Dat lijstje wordt daar dan grondig gescreend, voordat het uiteindelijk op het bureau van Franciscus belandt. En die kan het vervolgens ook nog in de prullenmand gooien en zijn eigen keuze maken. Zelfs de meest eminente kenners van het Vaticaan durven zich niet aan een prognose te wagen.

Niettemin is het wel duidelijk dat Johan Bonny enkele zeer prominente pleitbezorgers heeft. In de eerste plaats de invloedrijke Duitse kardinaal Walter Kasper, met wie Bonny jaren heeft samengewerkt. Maar ook kardinaal Godfried Danneels, wiens invloed in het Vaticaan sinds het aantreden van Franciscus volgens insiders groter is dan ooit.

Als Bonny de opvolger wordt van Léonard, dan is dat jammer voor het bisdom Antwerpen. Maar het kan wel nieuwe perspectieven bieden voor de Kerk in België, in een tijd waarin de rol van religie en een goede verstandhouding tussen de geloofsgemeenschappen belangrijker is dan ooit tevoren.

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws