Slechts 23 binnenlandse adopties in 2014

Foto: GPD

Slechts 23 binnenlandse adopties in 2014

Print

In 2014 zijn er maar 23 kinderen geplaatst voor binnenlandse adoptie. Dat is een daling tegenover 2013 (26) en het laagste aantal sinds 2006. Intussen stijgt de gemiddelde leeftijd van adoptie-ouders. De gemiddelde adoptiemoeder is 41,4 jaar, een stijging van 5 jaar ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit het activiteitenverslag Adoptie van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) dat Belga kon inkijken.

Eerder raakte al bekend dat het aantal interlandelijke of buitenlandse adopties in 2014 fors is teruggevallen. Dat aantal halveerde op amper twee jaar tijd van 122 in 2012 tot 61 in 2014. Vlaanderen volgt daarmee een internationale tendens.

Van de 61 geplaatste kinderen - 38 jongen en 23 meisjes - kwam de helft uit Ethiopië (18) of Polen (12). Drie kinderen werden geadopteerd door een alleenstaande vrouw, de rest door een koppel. Het aantal kandidaat-ouders voor buitenlandse adoptie vertoont ook al jaren een dalende trend. In 2014 waren er 319 aanmeldingen. In 2007 ging het nog om 831 aanmeldingen.

De gemiddelde wachttijd voor kandidaat-adoptieouders varieert sterk. Zo kan het soms twee jaar, maar in sommige gevallen (bv. adopties uit China, India of Thailand) vier tot vijf jaar duren vooraleer het kind kan geplaatst worden.

Wat de binnenlandse adopties betreft, is er ook al jaren een grote kloof tussen het aantal kandidaten en het aantal effectieve plaatsingen. Daardoor loopt de wachttijd ook daar hoog op. Zozeer zelfs dat het VCA zich eerder dit jaar genoodzaakt zag een adoptiestop in te voeren. Om kandidaten geen valse hoop te geven worden er voorlopig geen nieuwe aanmeldingen aanvaard. In 2014 waren er nog wel 411 aanmeldingen, tegenover 683 in 2013.

Het aantal effectieve plaatsingen viel vorig jaar terug tot 23, van wie 12 jongens en 11 meisjes. Opmerkelijk is dat de gemiddelde leeftijd van de adoptieouders sterk stijgt. Zo was een adoptievader in 2014 gemiddeld 38,8 jaar, een stijging van twee jaar ten opzicht van 2013. Een adoptiemoeder was in 2014 gemiddeld 41,4 jaar, een stijging met 5 jaar tegenover 2013.

.

Nu in het nieuws