Pleidooi voor grondige hervorming subsidies kinderopvang

Het is mogelijk om voor iedereen een betaalbare kinderopvangplaats te voorzien, maar dan moet het subsidiesysteem grondig hervormd worden. Het huidige inkomensgerelateerde systeem (IKG) werkt “marktverstorend”. Kinderopvanginitiatieven die niet met dat IKG-systeem kunnen werken, zijn gedwongen ouders een hoge prijs aan te rekenen. Laat de overgesubsidieerde voorzieningen een stuk inleveren, maak van het IKG een recht van de ouders en niet van de instellingen en laat gezinnen met een hoger inkomen meer betalen. Dat is in een notendop de analyse en het voorstel van kinderopvanginiatief “Kids & Co” uit Herent. Belga kon het dossier inkijken.

De vzw Kids & Co baat in Herent (Vlaams-Brabant) sinds 2014 twee nieuwe kinderdagverblijven uit, goed voor in totaal 44 opvangplaatsen. Als nieuw initiatief kunnen ze (nog) niet werken met inkomensgerelateerde prijzen. Heel veel initiatieven in de sector zitten wél in dat IKG-systeem, waarbij ouders betalen naargelang hun inkomen.

Volgens Van Lishout, penningmeester van de vzw, valt ongeveer drie kwart van alle plaatsen onder dat IKG-systeem. Bij groepsopvang krijgen ze daarvoor per prestatie 37 tot bijna 57 euro per dag. Maar de opvanginitiatieven die niet met dat systeem kunnen werken, moeten aan ouders een hoge prijs aanrekenen en houden zelf heel weinig over. Zo krijgt Kids & Co bijvoorbeeld enkel een basissubsidie van 2,5 euro per dag/per plaats. Omdat de werkingskosten oplopen tot circa 34 euro per dag/per plaats, moeten ze nog altijd 32,50 euro per dag aan de ouders vragen, klinkt het.

Dat tarief is niet alleen onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Ook gezinnen met een modaal inkomen (bv. 60.000 euro/jaar) zullen makkelijker kiezen voor een opvang met IKG-tarief waar ze maar 21,5 euro per dag moeten betalen in plaats van 32 euro per dag.

Van Lishout noemt het bestaande IKG-systeem daarom “marktverstorend”. De 25 procent initiatieven die niet in het systeem zitten, hebben een concurrentieel nadeel. Ze pleiten voor een grondige bijsturing. Zo zou IKG een recht moeten worden van de ouders en niet van de instellingen. Daarnaast zouden gezinnen met een hoger inkomen ook een hogere ouderbijdrage moeten betalen. Nu betalen die in verhouding minder dan gezinnen met een modaal inkomen.

Een iets gewaagder voorstel is om de voorzieningen die nu de meeste financiële steun krijgen een stuk te laten inleveren. Het dossier en een opiniestuk van Kids & Co staat hier

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER