© Photo News

© BELGA

1/2

Homans kwaad over Japanmissie van Michel en Peeters: “Dit is niet, niet, niét OK!”

Met hun missie naar Japan zijn premier Charles Michel en vicepremier Kris Peeters hun boekje te buiten gegaan. Buitenlandse handel is namelijk een gewestelijke bevoegdheid. Dat heeft Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. “Er is nul komma nul overleg geweest met Vlaanderen. Er is hier sprake van een bevoegdheidsoverschrijding om ‘u’ tegen te zeggen”, antwoordde ze op een vraag van N-VA-parlementslid Karim Van Overmeire.

Minister-president Geert Bourgeois heeft ook meteen een brief gestuurd naar zijn federale ambtsgenoot Michel waarin hij de federale missie bestempelt als “schadelijk voor het imago van Vlaanderen en niet voor herhaling vatbaar”.

Het federale duo Michel-Peeters bracht vorige week een vierdaags bezoek aan Japan. Een van de doelen van de missie was om België aan te prijzen als een ‘business friendly’ land en zodoende investeerders aan te trekken.

Terrein van gewesten

Maar daarmee komt de federale regering op het exclusieve terrein van de gewesten. Die zijn namelijk bevoegd voor buitenlandse handel en het aantrekken van buitenlandse investeerders. Volgens viceminister-president Liesbeth Homans - die antwoordde in de plaats van minister-president Geert Bourgeois, zelf op missie in Nederland - is Vlaanderen niet betrokken geweest bij de federale missie, noch bij de voorbereiding, noch bij de vergaderingen ter plaatse.

Meer zelfs, langs Vlaamse kant is aangedrongen op een uitstel van de federale missie. “Men heeft gevraagd de missie uit te stellen tot 2016, wanneer we 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België vieren. Maar federaal heeft zich van dat advies niks aangetrokken”, aldus Homans.

‘Nul komma nul’

Homans: “Het is niet aan de federale regering om zulke zendingen op te zetten. Als ze dat toch doen, moeten ze inspraak vragen aan de gewesten en van de economische vertegenwoordigers van de gewesten. Zijn wij betrokken geweest? Neen, nul komma nul! Dit is een bevoegdheidsoverschrijding vanuit het federale niveau om ‘u’ tegen te zeggen”.

Nu in het nieuws