“Kilometerheffing is geen leuk nieuws voor de transportsector, maar het had erger gekund”

Foto: Photo News

“Kilometerheffing is geen leuk nieuws voor de transportsector, maar het had erger gekund”

Print

De Vlaamse regering heeft gisteren alle details vrij gegeven over de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens die vanaf april volgend jaar van kracht wordt. Geen leuk nieuws voor de transportsector, maar het had erger gekund. Het wordt geen economisch bloedbad.

Het systeem zit niet slecht in elkaar. De zwaarste en de meest vervuilende vrachtwagens betalen de hoogste taks per afgelegde kilometer. Bestelwagens van minder dan 3,5 ton zijn vrijgesteld.

De nieuwe heffing geldt op alle wegen waar nu het wegenvignet verplicht is. Het gaat om de autowegen en de belangrijkste verkeersassen van Vlaanderen. Verstandig daarbij is de havengebieden in Vlaanderen vrij te stellen van het rekeningrijden. Zit daar de Antwerpse burgemeester voor iets tussen?

Een deel van de geschatte opbrengst van de kilometerheffing wordt gebruikt voor investeringen in wegeninfrastructuur. Onder meer de ontsluiting van de Waaslandhaven kan daar wel bij varen. Een ander deel wordt gebruikt om de loonlasten in de transportsector te verlagen.

Geen slecht nieuws dus. Maar daar stopt het verhaal niet. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Het belangrijkste bezwaar blijft dat er geen Europese aanpak is. Waarom kunnen alle, of toch niet minstens meerdere eurolanden, geen gezamenlijk systeem invoeren? Binnenkort moet elke internationale transportfirma verschillende dure toestellen aankopen. Elke camion zal ‘getooid’ worden met evenveel apparaten als de landen die hij doorkruist.

Trouwens, hoe zit dat in ons kleine België? Zullen Wallonië en Brussel Vlaanderen volgen? Hetzelfde systeem hanteren, dezelfde tarieven? Daar is nog geen absolute zekerheid over.

Een ander mogelijk negatief gevolg van de kilometerheffing voor vrachtwagens is het risico op sluipverkeer. Wanneer een trucker de keuze heeft tussen een betaalweg en een alternatieve route die gratis is, dan is de kans zeer reëel dat hij voor de laatste optie kiest.

De Vlaamse overheid belooft om die evolutie nauwlettend in de gaten te houden. Zij begint met verkeerstellingen op mogelijke sluipwegen. Blijkt over enkele jaren dat daar merkelijk meer vrachtwagens rijden, dan worden die stroken ook onderhevig aan de kilometerheffing. Maar ondertussen zitten de bewoners lang met veel extra en gevaarlijke hinder opgescheept. Niet te lang wachten voor een evaluatie is de boodschap.

Dat het rekeningrijden voor vrachtwagens er volgend jaar zou komen, stond al langer vast. De regeling die de Vlaamse regering nu concreet heeft uitgewerkt, is niet catastrofaal voor de transportsector. Wanneer Ben Weyts echter wil voortgaan op dezelfde weg, en ook de slimme kilometerheffing wil invoeren voor personenauto’s, dan zitten er meer addertjes onder het gras.

Het is veel moeilijker om daar een rechtvaardig betaalsysteem voor te vinden. We schreven het eerder reeds: de werkende Vlaming, die elke dag met de auto in de spitsuren de weg op moet omdat hij of zij met het openbaar vervoer niet deftig tot bij zijn job geraakt, kan en mag daar de dupe niet van worden. Dat moet een “slimme” heffing worden, in de letterlijke betekenis van het woord.

Nu in het nieuws