© W&F

N-VA-fractie dient voorstel in om parkgebied te realiseren

Wandelen in het ‘Park Hoekakker’ stap dichterbij

Wordt Hoekakker binnenkort een park? Als het van de N-VA-fractie in de Ekerse districtsraad afhangt, wel.

tim t'syen

Er is al veel gezegd en geschreven over de toekomst van Hoekakker, een stukje groen van twintig hectaren tussen de Ekerse straten. Vandaag is Hoekakker een verzameling weilanden en akkers, maar op 1 januari 2016 wordt het ingekleurd als bouwgrond.

Alle politieke partijen willen dit stukje groen echter behouden, onder meer omdat het een zeer watergevoelig stuk is, waarover de meningen verdeeld zijn of er überhaupt wel gebouwd kan worden. Bouwfirma Vooruitzicht, die eigenaar is van zo’n twaalf hectaren, laat dat op dit moment ook al volop onderzoeken.

Parkgebied

De N-VA-fractie, bij monde van Annemie Plompen en Kristel Somers, vonden de districtsraad van afgelopen maandag de perfecte gelegenheid om een voorstel van advies te geven over de invulling van Hoekakker. Dat bestaat uit drie punten. Eerst moeten alle onderzoeken en plannen die al over dit stukje Ekeren gemaakt zijn, gebundeld worden, zodat snel duidelijk wordt over welke gegevens men al beschikt. Ten tweede wil men de buurt zo veel mogelijk bij de plannen betrekken en zo goed mogelijk informeren, om toch een zekere ongerustheid en onzekerheid weg te nemen.

Maar het derde punt van het advies is misschien wel het belangrijkste. De N-VA-fractie wil dat de stad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opstelt waarin er maximale oppervlakte van Hoekakker parkgebied wordt. De districtsraad volgt het N-VA-advies.

Lees dinsdag het hele artikel in Gazet van Antwerpen - editie Stad

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners