Transportsector is uitzonderingen op kilometerheffing voor tractoren ‘kotsbeu’

Foto: Photo News

Transportsector is uitzonderingen op kilometerheffing voor tractoren ‘kotsbeu’

Print

De transportfederaties zijn het ‘kotsbeu’ dat landbouwvoertuigen vrijstellingen krijgen op allerlei verplichtingen die de transportsector wel moet dragen, en als gevolg het werk overnemen van de transportsector. Dat zegt de transporteurs in een reactie op plannen om tractoren vrij te stellen van de kilometerheffing.

Aanleiding voor het ongenoegen van de transport- en logistieke federaties Febetra, TLV en UPTR zijn de onderhandelingen over de kilometerheffing voor vrachtwagens. Die naderen hun eindpunt.

Vrijstelling

Volgens de federaties voorzien de wetteksten in een vrijstelling van de kilometerheffing voor landbouwactiviteiten. ‘Daar kunnen we mee leven’, aldus Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra. Maar volgens de federaties is CD&V aan het ijveren om deze vrijstelling uit te breiden van landbouwactiviteiten naar landbouwvoertuigen.

Dit zou, aldus de sector, betekenen dat tractoren die bijvoorbeeld worden ingezet voor wegenwerken worden vrijgesteld van de kilometerheffing, terwijl vrachtwagens die heffing wel moeten betalen. ‘Het is hypocriet van de politiek om de transportsector wetten op te leggen en anderzijds toe te laten dat landbouwvoertuigen ons werk overnemen’, argumenteert De Maegt.

Febetra wijst er op dat er vandaag meer tractoren zijn ingeschreven dan zware bedrijfsvoertuigen: 180.000 tractoren versus 150.000 zware bedrijfsvoertuigen. Die tractoren genieten vandaag al van gunstiger voorwaarden dan bedrijfsvoertuigen, onder meer inzake rust- en rijtijden.

Nu in het nieuws