© VUM

Standpunt

“Universiteit Antwerpen is de enige unief in Europa die op bachelorniveau een vak ‘Islamic Worlds’ verplicht opneemt in het curriculum. Een primeur waar ze trots mag op zijn.”

Bachelorstudenten Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen moeten over twee jaar verplicht een vak ‘Islamic worlds’ volgen. Daarin worden ze ingewijd in de geschiedenis van de islamitische culturen. Universiteit Antwerpen is de enige unief in Europa die op bachelorniveau zo’n vak verplicht opneemt in het curriculum. Een primeur waar ze trots mag op zijn.

Kris Vanmarsenille

Eigenlijk is het vreemd dat een kleine universiteit van een bescheiden stadje als het onze als eerste met deze opleiding uitpakt. Het is zelfs verwonderlijk dat geen andere toonaangevende topuniversiteit een gelijkaardig aanbod voor haar studenten in de aanbieding heeft. Zelden in de geschiedenis van de mensheid heeft de islam immers zo veel mensen beroerd als nu. Zelden is er meer gediscussieerd over deze religie en over de culturen die errond zijn ontstaan. Meer dan ooit is duidelijk dat de islamcultuur zich niet beperkt tot een bepaalde regio, maar wereldwijd invloed uitoefent op het persoonlijke leven van mensen en op de organisatie van staten en gemeenschappen. Steeds meer van onze stadsgenoten zijn moslim en leven gedeeltelijk in een cultuur die door de islam beïnvloed is. En toch blijkt vaak dat de algemene kennis van die cultuur en haar geschiedenis zeer beperkt is.

De Universiteit Antwerpen wil daar iets aan doen. Het gaat op het eerste zicht om een beperkt initiatief, maar het is een moedig en betekenisvol gebaar. Het gaat niet zo maar om een keuzevak, het gaat om een aanpassing van een opleiding.

Dat het kleine departement Geschiedenis - een vak waarvan het nut in het middelbaar onderwijs tegenwoordig wel vaker ter discussie wordt gesteld - het voortouw neemt, bewijst dat geschiedenisonderwijs geen bezigheid is van mensen die in het verleden leven.

Integendeel, Antwerpen bewijst dat het geschiedenisonderricht een mooie rol kan spelen in deze samenleving. “We willen bouwstenen aanreiken voor een kritische dialoog”, zegt Marnix Beyen van Universiteit Antwerpen. Dat klinkt bescheiden, maar het is eigenlijk best ambitieus. Een kritische, open dialoog op gang brengen in deze vaak gepolariseerde wereld en in een stad met zo een diverse bevolking als Antwerpen is niet gemakkelijk. Toch hoopt de universiteit dat ze door inzicht te verschaffen in de geschiedenis van de islamitische cultuur de studenten ook meer begrip kan bijbrengen voor die cultuur en voor de mensen die erin leven.

Helemaal mooi zou het zijn als de universiteit met deze aanpassing van het curriculum ook meer studenten met een moslimachtergrond zou kunnen aantrekken. Dan kunnen die jongeren zich ook verdiepen in onze geschiedenis en kunnen we pas echt tot die open en kritische dialoog komen.

Een verplicht vak ‘Islamitische Werelden’ in de opleiding Geschiedenis alleen kan dat niet bewerkstelligen, daar is een totaalbeleid voor nodig. Universiteit Antwerpen heeft al eerder bewezen dat ze daar werk van maakt. En dat is positief voor Antwerpen. Een kritische, open universiteit waarin mensen van zo veel mogelijk verschillende culturen en origine onderwijs kunnen geven en krijgen kan deze stad alleen maar ten goede komen.

MEER OVER Ons standpunt