© Karel Hemerijckx

Antwerpse universiteit gaat islamcultuur doceren

Vanaf volgend academiejaar zullen studenten Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen diverse aspecten van islamcultuur kunnen volgen. Een cluster van vakken, onder de noemer Islamitische Werelden, moet de opleiding minder Europees gericht maken en ook toegankelijker voor studenten met een islamitische achtergrond.

WD

Vanaf oktober 2015 kunnen derdejaars Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen het keuzevak ‘Inleiding tot de geschiedenis van de islam’ volgen. Het academiejaar daarop wordt dat vak verplicht voor eerste en tweede bachelor. De cluster ‘Geschiedenis van de islam’ wordt dan een volwaardige pijler van de opleiding. In combinatie met meerdere keuzevakken wil het departement Geschiedenis daarmee vanaf de bachelorjaren inspelen op een wereldwijde trend naar globalisering. “We zijn te eurocentrisch gericht”, zegt professor Marnix Beyen. “De islamcultuur is aanwezig op alle continenten. Bovendien zijn de islamitische werelden nauw vervlochten met de joodse en de christelijke culturen.”

Daarnaast hoopt men binnen het departement Geschiedenis dat de hervorming van het curriculum ook jongeren met een moslimachtergrond zal aantrekken. “Jonge moslims weten even weinig over hun cultuur als wij over die van hen”, zegt professor Isa Blumi. Hij is een van de twee buitenlandse professoren die speciaal voor deze hervorming werden aangetrokken.

Voor bachelorscripties en masterproeven is kennis van Frans en Engels voldoende. De universiteit gaat studenten wel stimuleren om via taalcursussen en uitwisselingen met buitenlandse universiteiten Arabisch, Perzisch en/of Turks te leren.

Lees dinsdag het volledige artikel in Gazet van Antwerpen

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners