Steeds meer jongeren lopen meer dan eens weg van huis

Child Focus opende vorig jaar 1.020 dossiers over jongeren die van huis zijn weggelopen. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om 13- tot 15-jarigen, vooral meisjes. Opvallend is dat steeds meer jongeren meer dan eens de vlucht nemen. Sommigen zelfs twee tot vijf keer.

In 2014 steeg het aantal wegloopdossiers opnieuw boven de 1.000 namelijk 1.020. In 2013 waren er dag 989. Ongeveer de helft was tussen 13 en 15 jaar oud.

‘Nog meer dan voorgaande jaren zien we herhaaldelijk wegloopgedrag, namelijk bij 121 kinderen of jongeren die er twee tot zelfs vijf keer op uit trokken. Jammer genoeg neemt ook de gemiddelde duur van het weglopen andermaal toe, een trend die al enkele jaren zichtbaar was, en bijzonder zorgwekkend is. Het aandeel weglopers dat binnen 48 uur terecht was nam in 2014 opnieuw gevoelig af. En minder jongeren komen ook uit zichzelf terug’, zegt Dirk Depover.

Hoewel er in 2014 minder ‘zeer onrustwekkende’ verdwijningszaken waren (208 tegenover 282 in 2013) waren er gevoelig méér dossiers waarin een oproep tot getuigen noodzakelijk was.

‘Opmerkelijk daarbij is dat de impact van sociale media almaar belangrijker wordt. Bepaalde oproepen werden door 50.000 gebruikers gedeeld, en bijgevolg door ruim 1,5 miljoen personen gezien. Er werden ook beduidend méér discrete campagnes ondernomen dan vorig jaar (87 in 2014 tegenover 60 in 2013).’

In die gevallen wordt niet publiek geafficheerd, maar wordt de informatie onder personen met toezichtstaken verspreid. Het onder meer om gemeenschapswachten, bewakingsagenten of controleurs op het openbaar vervoer.

Kinderontvoeringen

In 2014 behandelde Child Focus ook 406 dossiers over internationale kinderontvoering door een ouder. Hierbij waren 505 kinderen betrokken: 256 meisjes en 249 jongens.

Dit is een stijging met 6% ten opzichte van 2013. ‘In meer dan de helft van de gevallen wordt het kind naar een ander Europees land ontvoerd’, zegt Dirk Depover.

Cyberveiligheid

Child Focus opende vorig jaar 161 dossiers in verband met online veiligheid. Dat is een stijging van 42 procent ten opzichte van 2013. Zevenennegentig van die dossiers hadden te maken met de (mogelijke) aantasting van de seksuele integriteit van kinderen via ICT, of meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013 (44). Het gaat om grooming (43 dossiers), sexting (41) of seksuele intimidatie (13).

De slachtoffers van grooming zijn bijna allemaal tussen 11 en 15 jaar. In meer dan de helft van de gevallen gebeurde het contact via Facebook; 84 procent van de slachtoffers zijn meisjes. ‘Het is de eerste keer dat we echt een onderscheid maken tussen de verschillende soorten van dossiers rond cyberveiligheid. Toch is het duidelijk dat we nog nooit zoveel gevallen van grooming binnenkregen, vooral door de groeiende aanwezigheid van sociale media’, aldus woordvoerder Dirk Depover.

Child Focus merkte vorig jaar ook een verdubbeling van het aantal vragen of problemen over de privacy van kinderen, bijvoorbeeld over het ongewild delen van foto’s op sociale media, van 11 naar 22. Het aantal dossiers rond cyberpesten is dan weer merkbaar gedaald, van 52 naar 22.

‘We raden ouders aan niet vanalles en nog wat te verbieden rond het internet, maar om er een vertrouwensband over te creëren en het onderwerp bespreekbaar te maken’, aldus Depover. ‘Zo zullen kinderen het ook aan hun ouders vertellen wanneer ze een probleem hebben.’

Vastgoed

Jobs in de regio