© VC

Jo Vermeulen nieuwe voorzitter Antwerpse sp.a

Jo Vermeulen wordt door sp.a-bemiddelaars Robert Voorhamme en Inga Verhaert voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Antwerpse afdeling. De Borgerhoutenaar volgt daarmee Yasmine Kherbache op die haar functies als voorzitter en fractieleider neerlegde.

WD, SVW

Jo Vermeulen was eerder al voorzitter van de Borgerhoutse afdeling. Hij was ook Vlaams parlementslid en fractieleider voor sp.a in de Antwerpse gemeenteraad.

Als ondervoorzitter wordt het Ekerse districtsraadslid Elke Van Espen naar voor geschoven. Zij was tot nu toe secretaris in het dagelijks bestuur van de partijafdeling en nam na het ontslag van Kherbache de operationele leiding van de afdeling op zich.

De verkiezing van het dagelijks bestuur gebeurt half juni op een ledencongres.

Zoals Gazet van Antwerpen vandaag al schreef, wordt Europarlementslid Kathleen Van Brempt de nieuwe fractieleider voor sp.a in de gemeenteraad. Zij heeft het nieuws ondertussen bevestigd.