Ruim 80 procent van Vlamingen voelt zich Europeaan

Foto: Photo News

Ruim 80 procent van Vlamingen voelt zich Europeaan

Print

85 procent van de Vlaamse jongeren en 80 procent van de volwassenen voelt zich Europeaan en 62 procent voelt zich ook effectief betrokken bij wat er in de EU gebeurt. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek door Soetkin Verhaegen van het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven waarbij ze verspreid over 61 scholen in Vlaanderen 3.598 leerlingen uit het 3e jaar secundair onderwijs ondervroeg en 4.376 ouders.

De deelnemers aan de enquête moesten aangeven of ze al dan niet en ook in welke mate akkoord waren met stellingen zoals ‘ik voel mezelf burger van de EU’ en ‘ik ben trots dat in de EU woon’. Meer dan 80 procent stelde minstens tot helemaal akkoord te gaan met deze stellingen. Van de bevraagde groep bleek 11 procent zich zelfs heel sterk verbonden te voelen met Europa. Slechts in 2 procent van de gevallen was dat helemaal niet het geval.

De mate van identificatie met Europa blijkt sterk afhankelijk van opleiding, talenkennis en mobiliteit. Hoger opgeleiden en mensen die migreren tussen lidstaten voelen zich sterker verbonden met de EU en mannen ook meer dan vrouwen.

De Europese identiteit wordt ook vooral praktisch ingevuld: 89 procent associeert de EU vooral met het makkelijker reizen tussen lidstaten of met de euro. Slechts 49 procent voelt zich verbonden met de EU door een gedeelde historische en culturele Europese identiteit. De ontwikkeling van deze identiteit blijkt vooral op jonge leeftijd te gebeuren. Soetkin Verhaegen pleit er daarom voor dat de EU scholen stimuleert meer lessen over Europa te geven en ook de mobiliteit van jongeren tussen de lidstaten aanmoedigt.

Nu in het nieuws