Drie op de vier Belgen willen kilometerheffing voor vrachtwagens

Foto: BELGAIMAGE

Drie op de vier Belgen willen kilometerheffing voor vrachtwagens

Print

De kilometerheffing voor vrachtwagens, die vanaf april volgend jaar in ons land wordt ingevoerd, heeft een breed maatschappelijk draagvlak: liefst 76 procent van de Belgen is voor de invoering, terwijl slechts 6 procent liever niet wilt dat de heffing er komt. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van 1.001 Belgen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Bond Beter Leefmilieu (BBL).

'De overheid moet de kilometerheffing voor vrachtwagens zo snel mogelijk invoeren en aangrijpen om de luchtvervuiling door vrachtwagens terug te dringen', zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van BBL. 'De Vlaming vindt dit een goede maatregel, ook omdat de buitenlandse vrachtwagens nu eindelijk meebetalen voor de kosten die ze veroorzaken.'

De drie gewesten beslisten om vanaf april 2016 een heffing per gereden kilometer in te voeren voor zowel binnen-­ als buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. De tarieven zullen verschillen volgens gewicht en emissieklasse van de vrachtwagens. Ze gelden op snelwegen en een aantal andere hoofdwegen.

Twee op de drie van de ondervraagden in de BBL-enquête vinden dat de kilometerheffing voor vrachtwagens afhankelijk moet zijn van de milieulast die de vrachtwagen veroorzaakt. Een tweede criterium dat steun krijgt is een tariefverschil op basis van gewicht. 'De bevolking vindt het logisch dat de vrachtwagens die het meest vervuilen of het meest het wegdek beschadigen, ook het meest moeten betalen', concludeert Mathias Bienstman.

Volgens BBL is er ook waakzaamheid geboden. 'Als de overheid het wegennet waarop tol verschuldigd is nu te veel inkrimpt onder druk van de transporteurs, dan zullen heel wat mensen met sluipverkeer van vrachtwagens op onbelaste wegen geconfronteerd worden', zegt Bienstman.

Een grote meerderheid van de ondervraagden in het onderzoek is ook voorstander van meer maatregelen tegen luchtvervuiling door transport (74 procent), zoals een ‘modal shift’ (een verschuiving in de transportwijze, nvdr) waarbij meer goederen per spoor en binnenvaart worden vervoerd (81 procent).

MEEST RECENT