267 bewoners verzetten zich tegen bouwplannen Spoor Oost

Foto: Wim Kempenaers

267 bewoners verzetten zich tegen bouwplannen Spoor Oost

Print
Borgerhout -

De buurtbewoners van Spoor Oost in Borgerhout blijven zich verzetten tegen de plannen van het Antwerps stadsbestuur met de site. Enkele weken voor de start van de Sinksenfoor op de locatie dienden 267 bewoners een bezwaarschrift in tegen de bouwplannen. 42 bewoners dreigen er dan weer mee naar de rechtbank te stappen met een milieustakingsvordering.

Het Antwerps stadsbestuur wil van het oude spoorwegemplacement aan de Noordersingel in Borgerhout een combinatie van buurtgroen, parking en evenementensite maken en dat is niet naar de zin van heel wat buurtbewoners die er een groot park willen zien verschijnen.

Schorsing van bouwplannen

De buurt vindt dat de stad te weinig luistert naar hun grieven. Daarom maakten 267 bewoners hun bezwaren kenbaar omwille van procedurefouten die volgens hen zouden gemaakt zijn door de stad. Als de stad niet op de grieven ingaat en doorgaat met de huidige bouwvergunning zal de bewonersvereniging naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen. Ze zal daar de vraag tot schorsing en nietigverklaring van de bouwplannen eisen.

Tegen komst Sinksenfoor

Daarnaast stelden 42 bewoners samen met de bewonersvereniging de stad in gebreke tegen de komst van de Sinksenfoor als een grootschalig hoog dynamische evenement en dienden een milieustakingsvordering in. “Wij zijn op zich niet tegen de Sinksenfoor, maar de Sinksenfoor belemmert wel de komst van een groene zone of park”, argumenteren de klagers. “Spoor Oost is als locatie niet geschikt voor de Sinksenfoor. We begrijpen dan ook niet dat in het locatieonderzoek voor de Sinksenfoor geen rekening werd gehouden met buurt, gezondheids-, milieu- en mobiliteitscriteria.” De bewoners herinneren er aan dat de foorkramers de site zelf óók niet zagen zitten.

Hopen op dialoog

Enkele weken geleden dienden de klagers de stad in gebreke via een aangetekend schrijven. Daarin formuleerden ze enkele eisen, waaronder een verhuis vanaf 2016 naar een andere locatie, een kortere duurtijd van de foor en een beperking van de geluidsoverlast.

Omdat de antwoorden van de stad niet fundamenteel tegemoet kwamen aan de vragen van de bewoners, werd beslist om een milieustakingsvordering in te leiden bij de rechtbank. De bewoners blijven echter hopen dat er nog een dialoog met de stad mogelijk is.