Mobiliteit achilleshiel nieuw Berchem Stadion

Auto’s schuiven aan voor de lichten in de Berchemstadionstraat. Mobiliteitsproblemen zijn de buurt niet vreemd. Foto: Jan Van Der Perre

Mobiliteit achilleshiel nieuw Berchem Stadion

Print
Berchem -

De plannen voor een nieuw stadion op Het Rooi zorgen voor bezorgde reacties rond parkeerdruk en verkeersontwikkeling. Ook bij coalitiepartner Open Vld. “We zullen een mobiliteitsstudie en een milieueffectenrapport laten opmaken”, zegt schepen Rob Van de Velde.

De stad Antwerpen heeft een plan klaar om op Het Rooi een gloednieuw stadion te bouwen, met daarnaast ook serviceflats en een supermarkt. “We zijn verrast via de krant te moeten vernemen dat er plannen zijn voor een totaal nieuw stadion met een capaciteit van 10.000 toeschouwers, tussen de woonwijken aan de Fruithoflaan en De Veldekens”, zegt districtsraadslid Kris Gysels, voorzitter van Open Vld Berchem. “Die plannen moeten op zijn minst getoetst worden aan wat de buurt en de verenigingen op Het Rooi ervan vinden. Ook het district moet hierover advies kunnen geven. Een dergelijke capaciteit zal ontegensprekelijk leiden tot een enorme parkeerdruk in deze wijken.”

“Ik vind het een prima plan”, zegt Dave De Causemaeker, uitbater van brasseries Het Rooi in de Berchemstadionstraat en Alpheus in de Jan Moorkensstraat. “Anderzijds: ik heb al zo veel plannen de revue zien passeren. We zien wel. Vast staat dat er wat moet gebeuren rond de parkeer- en mobiliteitsproblemen in de buurt. Het is nu al een drama. Ik mag hopen dat er een mobiliteitsonderzoek komt.”

Studies

Schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) legt er de nadruk op dat het om een basisplan gaat, dat de komende maanden nog verder zal worden verfijnd. “En aangezien het om een bestemmingswijziging gaat zullen een milieueffectenrapport en een mobiliteitseffectenrapport zeker worden uitgevoerd.”

Lees meer in Gazet van Antwerpen - editie Stad

Meer voetbalnieuws