“Grote opsteker dat bij noodzakelijke groei van de haven zo veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid”

Foto: LUMA

“Grote opsteker dat bij noodzakelijke groei van de haven zo veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid”

Print

Een nieuwe investering van liefst 3,7 miljard euro in de Antwerpse haven. Extra tewerkstelling voor 900 mensen, van wie 140 laaggeschoolden. Daar kun je moeilijk nee tegen zeggen. De euforie waarmee de deal maandag werd aangekondigd, is dan ook begrijpelijk. Want hoewel de haven ondanks de crisis de voorbije jaren vrij goede resultaten is blijven boeken, hangen de grote ambities van Rotterdam met zijn Tweede Maasvlakte toch als een zwaard van Damocles boven Antwerpen.

Energy Recovery Systems, de nieuwe Saudische kandidaat-investeerder, wil 147 hectare aan het Delwaidedok gebruiken om niet-recycleerbaar plastic om te vormen tot ‘groene’ ammoniak en ureum. Ureum? We hebben het even opgezocht. Van Dale zegt: ‘Het eindproduct van de stofwisseling, door de nieren met de urine afgescheiden.’ Dat kan niet het complete verhaal zijn, dachten wij. Na nog wat meer surfwerk bleek dan ook: ‘Meststof in de plantenteelt en katalysator om stikstofoxiden die vrijkomen bij dieselverbranding om te zetten in stikstof en water.’ Dat lijkt er al meer op.

Ammoniak en ureum, het klinkt op het eerste gehoor niet meteen gezond. Het lijken ons stoffen met een hoog Seveso-gehalte. Enig protest kan dus wel worden verwacht. Maar toch is het een belangrijk signaal dat een grote buitenlandse groep bereid is tot een miljardeninvestering in de Antwerpse haven. Ondanks de aanhoudende klachten van de werkgevers over de loonkosten blijkt Antwerpen toch nog over voldoende troeven te beschikken om kapitaal aan te trekken. Dat geeft de burger moed.

Bovendien blijkt deze investering wel degelijk de duurzaamheid en de groene economie te dienen. Niet-recycleerbaar afval wordt omgezet in bruikbare chemische stoffen. Volgens de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) is het allemaal koosjer. De ammoniaktransporten op de Schelde zouden er alleen maar veiliger door worden. En volgens minister-president Geert Bourgeois en burgemeester Bart De Wever wordt ERS zelfs de eerste grote waste-to-chemicals-site ter wereld. Een voorbeeld van maximale recyclage, waarmee Antwerpen zijn leidende rol als op één na grootste chemische wereldhaven (na Houston) een belangrijke nieuwe impuls kan geven.

Het grootste voorbehoud lijkt op dit moment nog de financiering van het project. Mohammed Al Issa, volgens het fameuze Amerikaanse magazine Forbes nummer vier op de lijst van de invloedrijkste Saudi’s, stelt zich garant voor 20% van de investering van 3,7 miljard. Dat betekent wel dat de overige 80% elders op de internationale markt zal moeten worden gevonden. Dat lijkt ons geen sinecure. Maar de Antwerpse havenbazen hebben er veel vertrouwen in. Voordat ze hun verzoek aan de Vlaamse regering richtten om de nodige procedures voor de aanleg van het nieuwe Saeftinghedok in gang te zetten, hebben ze zich ervan vergewist dat er ruim voldoende kandidaat-investeerders zijn voor de haven.

Al bij al goed nieuws dus voor de Antwerpse haven, die een van de allerbelangrijkste motoren is en blijft voor de economie van Vlaanderen en België. En het is een grote opsteker dat bij de noodzakelijke groei van die haven zo veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.

.

Nu in het nieuws