Maggie De Block stelt nieuw systeem van ziekenhuisfinanciering voor

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft een plan van aanpak klaar voor een vernieuwde financiering van de ziekenhuizen. De hervorming moet de kwaliteit van de zorg verbeteren en de betaalbaarheid ervan garanderen. Het plan zal stapsgewijs over verschillende legislaturen worden doorgevoerd.

gjs

De hervorming is nodig door de gewijzigde noden van de patiënt. De vergrijzing zorgt immers voor steeds meer oudere en chronische zieken. Daarnaast hebben ook steeds meer ziekenhuizen het financieel moeilijk. Nu al eindigen twee op de vijf ziekenhuizen het jaar in het rood. “Dit is een hervorming, geen besparingsverhaal”, benadrukt De Block.

Minister De Block wil dat ziekenhuizen niet langer 'beddenhuizen' zijn, maar deel uitmaken van netwerken waarbinnen de verschillende ziekenhuizen afspreken wie welke zorg aanbiedt. Daardoor kan dure apparatuur bijvoorbeeld per netwerk aangekocht worden, en niet langer per ziekenhuis.

In de financiering zal er een onderscheid gemaakt worden volgens het soort zorg. Voorspelbare ingrepen, zoals een blindedarmoperatie, krijgen een vooraf bepaalde prijs per patiënt. Voor ingrepen met mogelijke complicaties wordt er een budget verdeeld in functie van het aantal patiënten en hun zorgzwaarte. Gecompliceerde ingrepen worden vergoed volgens de reëel verleende (en verantwoorde) zorg. Zorgkwaliteit en samenwerking worden beloond.

Artsen krijgen een sleutelrol in het systeem. Zij behouden de volledige zeggenschap over het honorarium, maar dat wordt wel transparant gemaakt, met een deel voor de medische handeling en een deel voor de infrastructuur- en apparatuurkosten. Artsen krijgen wel gegarandeerd zeggenschap in de aanwending van de middelen en het medisch beheer van de ziekenhuizen.

Nu in het nieuws